Vxl: 0500-48 14 44

URKRAFT Partnering & Ledarskap är ett kompetensutvecklingsföretag. Vi arbetar med Ledarskap & Team, Partnering & Bygg, Föreläsningar samt Aktiviteter & Event och har upplägg för alla typer av grupper

 

De flesta företag och organisationer har insett hur avgörande en förbättrad samarbetsförmåga och en förstärkt laganda är för framgången och trivseln i arbetet, såväl som på fritiden.

Vår modell med URKRAFT handlar om att nyttja människors hela kapacitet. Vi genomför uppdrag för att utveckla och effektivisera ledarskap, team och personlig utveckling.

Vår modell passar för alla typer av företag och organisationer där förmågan att samarbeta är viktig. Tillsammans med beställaren skräddarsyr vi uppdragen efter var och ens specifika behov och förutsättningar.

Tveka inte att kontakta oss om du har några som helst frågor eller funderingar om URKRAFT och vår verksamhet.

Med vänliga hälsningar
Jonny Gustavsson

 

Mer information