facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Integritetspolicy

URKRAFT vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig och för vilket syfte?

Hos oss på URKRAFT är våra kunders integritet av största vikt.
Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dina personliga uppgifter får vi endast tillgång till om du har anmält dig till någon av våra utbildningar, gjort en beställning, skickat en fråga till oss eller om ditt företag eller organisation har förmedlat dina personuppgifter i en affärsrelation oss emellan.
Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för hanteringen av den aktuella kontakten.
Uppgifterna som kan vara aktuella att registrera för oss är: namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer/e-postadress), faktureringsuppgifter och eventuellt organisationsnummer.
I förekommande fall registrerar vi också uppgifter för affärsförbindelser med våra uppdragsgivare, såsom cv:n, företagsfakta och organisationsstruktur.
Personuppgifter/företagsuppgifter används också för att URKRAFT ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter, såsom bokföringsplikt, samt fullgöra avtal och åtgärder inom ramen för vår affärskontakt/-förbindelse.

Lämnandet av personuppgifter till URKRAFT är alltid frivilligt. I den mån personuppgifterna är nödvändiga för att URKRAFT ska kunna ingå avtal med dig kommer URKRAFT att informera dig om detta vid det enskilda tillfället. Den enda konsekvensen av att vägra att lämna personuppgifterna i sådana fall kommer vara att avtal med URKRAFT inte kan ingås.
Vi sparar uppgifterna om dig för att ha en historik vid fortsatt affärsförbindelse mellan oss, dock som längst tre år efter avslutad kontakt/avtalsförhållande/affärsförbindelse.
Vill du att vi raderar dessa uppgifter om dig kan du maila oss på info@urkraft.com

Oaktat ovanstående, kan URKRAFT komma att lagra personuppgifter under längre tid än så, i de fall det krävs enligt gällande bokförings- eller skattelagstiftning, eller annan tvingande lagstiftning eller myndighetsföreskrift. I så fall sparas personuppgifterna endast under den tid som lagen kräver.

URKRAFT sprider självklart inte dina uppgifter utan ditt eget godkännande. Vi säljer aldrig eller sprider aldrig personuppgifter i kommersiellt syfte. Enda gången vi eventuellt delar dina personuppgifter är för att öka/underlätta kontakten mellan dig och andra deltagare om du deltagit i någon av våra utbildningar, och då endast efter ditt samtycke.

Gällande de uppgifter som vi har om dig:
Du kan självklart när som helst höra av dig till oss på mail info@urkraft.com om du vill veta vilka uppgifter om dig som vi har registrerade, om du vill ändra dem eller om du vill att vi ska radera dem.
Om du anser att URKRAFT agerat i strid med dataskyddsförordningen, har du rätt att klaga till Datainspektionen.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS