facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Utbildningstillfälle

Digital grundutbildning – 2 dagar – Partnering

Ladda ner kursprogram
27-28 juni 2022
Digital utbildning
Platser kvar

Den digitala grundutbildningen sträcker sig över två heldagar:

Måndag 27 juni och tisdag 28 juni

Våra utbildningsledare har stor erfarenhet av att arbeta i partnering. URKRAFT har engagerats i mer än hundratals partneringprojekt och arbetar i dag som partneringledare i flera stora organisationer av nationellt intresse.
Därför är våra medarbetare alltid uppdaterade på senaste nytt i branschen, vilket innebär att innehållet i våra utbildningar över tid skiljer sig åt.
Vår syn på partnering utgår däremot alltid från samma horisont; hur skapar vi bästa värde för satsat kapital?

Vi blandar instruktörsledd utbildning med grupparbeten, där ni sätts samman i så kallade break out rooms.
När du anmäler dig till URKRAFT:s digitala utbildningar får du också en introduktion i tekniken som vi använder oss av. Det innebär att du får den kompetens som krävs för att kunna hänga med i utbildningen.
Utbildningen motsvarar vår fysiska grundutbildning. Utbildningen vänder sig till dig som är eller kommer att bli involverad i bygg- och anläggningsprojekt som genomförs med arbetsformen partnering.

Ur utbildningens innehåll

Partnering som arbetssätt

 • Vad är partnering och hur skiljer det sig mot det traditionella arbetssättet?
 • Varför växer partnering & samverkan så starkt?
 • Värdegrunden i partnering
 • Projektpartnering vs strategisk partnering

Förfrågningsunderlag

 • Hur fungerar LoU ihop med partnering?
 • FFU-uppbyggnad och innehåll
 • Utvärderingskriterier och hur svarar man?
 • Ekonomi – rörlig/fast del, ersättningsformer

Erfarenhetsutbyte

URKRAFT:s praktiska erfarenhet inom partnering ger utbildningen extra tyngd och vi delar med oss av vår erfarenhet av lyckade partneringprojekt, både avslutade och pågående. 

Partneringgenomförandet

 • Partneringprocessen från ax till limpa
 • Mål, effekter och utfall från partneringprojekt

Att välja organisation

 • Är alla lämpade att arbeta med partnering?
 • Så gör man olikheter till en styrka
 • Framtida marknad i Partnering
 • Hur utvecklas partnering inom olika områden och hur kan man möta utvecklingen?

Bakgrund:

Partnering är en strukturerad samarbetsform, där byggherren, konsulterna, en­treprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas kunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen.

Det finns ett par grundfundament för projekt som genomförs i partnering:

 • Gemensam organisation
 • Gemensamt projektmål
 • Gemensamma aktiviteter
 • Gemensam ekonomi med öppna böcker
 • Undertecknad partneringöverenskommelse
 • Gemensam starttidpunkt

Syftet med att genomföra projekt i partnering är att få med all nödvändig kom­petens redan i startskedet för att få tillräckligt med underlag för att kunna fatta rätt beslut oavsett i vilket skede man befinner sig i.
I partnering ser vi till projektets bästa i alla beslut istället för att tillgodose enskilda aktörers intressen vilket är vanligt förekommande i andra upplägg.
Engagemanget är A och O under projektets genomförande.

Läs mer om partnering här.

Avbokningsregler

Vi följer SAUF:s (Sveriges auktoriserade utbildningsföretag) standardregler för avbokning. Detta innebär att din anmälan är bindande så snart du fått en bokningsorder skickad till dig.
Vid avbokning 4-2 veckor innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2-0 veckor innan kursstart debiteras 100% av kursavgiften.
Avbokning skall ske skriftligen. Du har möjlighet att ersätta din plats med annan deltagare efter samråd med oss.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS