facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Utbildningstillfälle

Digital Basutbildning – 1 dag – Partnering

29 februari 2024
Digital utbildning
Platser kvar

URKRAFT:s erfarna och kunniga utbildare genomför den digitala utbildningen i plattformen Zoom, till vilken du som kursdeltagarna kan ansluta dig via länk.
Under utbildningen använder vi även menti – ett verktyg för interaktion med korta frågor/svar eller omröstningar med hög delaktighet från deltagarna.

Vi blandar instruktörsledd utbildning med grupparbeten, där ni sätts samman i så kallade break out rooms.
När du anmäler dig till URKRAFT:s digitala utbildningar får du också en introduktion i tekniken som vi använder oss av. Det innebär att du får den kompetens som krävs för att kunna hänga med i utbildningen.
Utbildningen är en heldag uppdelad i två block, och vänder sig till dig som är eller kommer att bli involverad i bygg- och anläggningsprojekt som genomförs med arbetssättet partnering.

Basutbildningen är en dag:
Klockan 08.30-15.45

Hålltider:

08.30-09.00 Checka In – kontrollera att tekniken fungerar, chatta med andra deltagare
09.00-12.00 Block 1
12.00-13.00 Lunchpaus
13.00-15.45 Block 2

Ur utbildningens innehåll:

Partnering som arbetssätt

 • Vad är partnering?
 • Varför partnering?
 • När tillämpar vi partnering?
 • Affären, Processen, Ledarskapet
 • Grunderna i partnering

Utbildningen genomförs den sista torsdagen i varje månad.

Bakgrund:

Partnering är en strukturerad samarbetsform, där byggherren, konsulterna, en­treprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas kunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen.

Det finns ett par grundfundament för projekt som genomförs i partnering:

 • Gemensam organisation
 • Gemensamt projektmål
 • Gemensamma aktiviteter
 • Gemensam ekonomi med öppna böcker
 • Undertecknad partneringöverenskommelse
 • Gemensam starttidpunkt

Syftet med att genomföra projekt i partnering är att få med all nödvändig kom­petens redan i startskedet för att få tillräckligt med underlag för att kunna fatta rätt beslut oavsett i vilket skede man befinner sig i.
I partnering ser vi till projektets bästa i alla beslut istället för att tillgodose enskilda aktörers intressen vilket är vanligt förekommande i andra upplägg.
Engagemanget är A och O under projektets genomförande.

Läs mer om partnering här.

Avbokningsregler

Vi följer branschens standardregler för avbokning. Detta innebär att din anmälan är bindande så snart du fått en bokningsorder skickad till dig.
Vid avbokning 4-2 veckor innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2-0 veckor innan kursstart debiteras 100% av kursavgiften.
Avbokning skall ske skriftligen. Du har möjlighet att ersätta din plats med annan deltagare efter samråd med oss.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS