Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Stålmannen Björn Furhoff - med licens att löda

Ända sedan slutet av 90-talet har samar-betet med URKRAFT löpt som en röd tråd genom Furhoffs arbete med de anställda.

Björn Furhoff berättar om sitt långtgående samarbete med URKRAFT och om varför han skickar både ledare och blivande ledare till URKRAFT:s ledarutvecklingsprogram.

Furhoffs rostfria i Skövde sysselsätter drygt 70 personer och har en omsättning på 115 miljoner kronor. Furhoffaren Björn, VD och ägare i fjärde generationen, anger sina medarbetare som anledning till framgången.

– Vi har arbetat utifrån en medveten strategi och samlat ihop ett toppenlag här på Furhoffs, berättar han. Alla är oerhört engagerade och motiverade – jag skulle säkert kunna ringa dem mitt i natten för att be om något och de skulle ställa upp direkt!

Björn har dock aldrig haft behov av några plötsliga uppringningar. Furhoffs är mångfalt belönade för sin leveransprecision, genomsnittet 2011 var 99 procent, och har ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat av Sveriges Tekniska forskningsinstitut. Eftersom alla anställda inom företaget har möjlighet att bidra med sina egna erfarenheter och samtidigt ta del av andras går Furhoffs som ett rostfritt urverk.

– För att vi ska kunna förstå varandra och arbeta smidigt tillsammans gäller det att alla har koll på vem som gör vad. Jag vet att om jag inte är här imorgon kommer Furhoffs ändå klara sig fint, säger Björn med ett leende.

Teambuilding gav hopsvetsat lag

För att ett medelmåttigt lag ska bli ett professionellt lag är det viktigt att alla spelare förstår och jobbar efter samma taktik. Ända sedan slutet av 90-talet har samarbetet med URKRAFT löpt som en röd tråd genom Furhoffs arbete för att alla anställda ska känna sig som en del av laget och kunna ta till sig företaget mål. Det har handlat om allt ifrån medarbetarundersökningar för att stämma av att alla anställda tycker företaget är på väg åt rätt håll till teamutvecklingskurser som ”Jaget och laget” och ledarskapsutbildningar.

– Förr i tiden kunde det hända att den bäste svetsaren utseddes till chef, minns Björn. Resultatet var att man många gånger fick en ledare som saknade fallenhet för ledarskap och förlorade en duktig svetsare på köpet. Nuförtiden skickar vi både ledare och kommande ledare till URKRAFT:s ledarskapsutbildning. Det är en bra chans för de som är nyfikna på ledarskapet och lärorikt för såväl unga som gamla.

Att alla oavsett ålder har värdefulla kompetenser att räkna med är något som Björn tror starkt på.

– Jag vill alltid ha en så stor spridning i åldrar som möjligt bland mina anställda. Laget blir mycket mer komplett då. De yngre kan till exempel lära de äldre om datorer medan de äldre kan lära de yngre om hur den praktiska processen går till. Dessutom skapas ett klimat där de anställda ställer frågor som: ”Varför gör vi på det där sättet och inte på det här sättet?”. Alltför ofta har svaret blivit: ”För att vi alltid gjort så.”. Men det är inte ett särskilt bra svar. Det är alltid nyttigt att ifrågasätta traditioner.

Våga tänka om

PÅ FURHOFFS SKA ALLA KÄNNA SIG SOM EN DEL AV LAGET" I samband med de resultatrika framgångarna har Björn märkt av en ökad förändringsbenägenhet hos de anställda på Furhoffs. De vågar ta nya beslut som gör att företaget snurrar ännu snabbare än tidigare. Ett generationsskifte bland personalen är antagligen en anledning, liksom vetskapen om att tidigare tagna beslut har bidragit med förändringar som inte bara förbättrat deras vardag utan faktiskt ökat hela företagets konkurrenskraft.

– Men det är också för att de anställda vet att om ett beslut visar sig vara oklokt så tar vi tillbaka det, påpekar Björn. Det är viktigt att pröva, för gör man inte det vet man ju inte vad som händer. Men om ett projekt inte är framgångsrikt måste man våga säga: ”Jag hade fel, det här fungerade inte. Vi återgår till att göra som tidigare.”. Man kan inte påverka det som redan hänt, men man kan alltid lära sig av det och påverka framtiden.

Genom att lyssna och lära fortsätter Furhoffs Rostfria i Skövde att växa och bli ännu oumbärligare på marknaden. 2015 satsar de på att ha en omsättning på 200 miljoner kronor. Björn är positiv till att de kommer att lyckas.

– Det kan låta som en klyscha, men på Furhoffs jobbar vi för att bli lite bättre varje dag. På det sättet når vi våra mål.

Björns ledarskapstips:

Tro på ett mål! Var tillgänglig i din ledarskapsstil och tydlig med vad du menar!

Skrivet av: Emma Axberg