Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Louise Thyberg, landskapsarkitekt Sweco

Louise Thyberg är landskapsarkitekt på det internationella teknikkonsultföretaget Sweco.URKRAFT fick möjlighet att ställa några frågor till henne om partnering och om partneringutbildningen i Vänersborg. 

Vad är skillnaden mellan att arbeta i partnering och att arbeta traditionellt?

Det är väl just det att alla får chans att tycka till. För min del är det jätteintressant att alla kan vara med så tidigt i projektet. Det är annars väldigt lätt hänt att jag kommer in sent i projektet, att marken blir det sista man tar in och att det blir lite som det blir. När jag däremot kan komma in redan i väldigt tidigt skede, höra hur man har tänkt från början och även komma fram med mina skisser gör det stor skillnad. Med detta sagt innebär inte partnering att jag som landskapsarkitekt behöver vara med på vartenda möte under projektets gång.  Det allra viktigaste är att alla nyckelpersoner kan träffas alldeles i början och skapa sig en gemensam bild av projektet och att vi därefter alltid har en öppen dialog kring vad som händer. 

Tycker du det är roligt att jobba i partnering?

Absolut! Det är faktiskt en av de stora fördelarna med att partnering enligt mig, att det är så kul. Man vinner otroligt mycket i projektet om man har ett roligt grundsätt att jobba. Jag trivs väldigt bra med öppenheten och ärligheten som är en förutsättning för ett lyckat partneringsamarbete. På vårt kontor sysslar vi överhuvudtaget mycket med workshops och dialoger även om vi inte jobbar i partnering så det känns väldigt naturligt för mig att gärna ha med beställare, brukare och entreprenören i alla skeden. Det är superspännande att till exempel Ventilation kommer och tittar på min utemiljö och tycker till. Alla har ju erfarenheter av utemiljö av något slag och kan därför komma med bra idéer. 

Vart tror du partnering tar vägen i framtiden? 

Jag tror att partnering kommer dyka upp mycket mer framöver. Framförallt många unga tycker att det är ett superbra sätt att jobba och även de som är lite äldre inser såklart vilken vinst man kan göra när man jobbar tillsammans. Så jag tror definitivt att vi kommer få se partnering allt oftare. Jag hoppas det i alla fall, för det är verkligen ett jättekul sätt att jobba.

Vad tyckte du om URKRAFTs partneringutbildning i Vänersborg?

Givande, bred och riktigt bra! På utbildningen i Vänersborg var merparten av deltagarna entreprenörer och beställare och det kändes verkligen värdefullt att få höra vad de tycker och hur de ser på partnering. Vi var en blandad grupp, i såväl organisation som erfarenhet, vilket gav stor utdelning när vi satt och diskuterade. Det hade självklart varit givande med en partneringutbildning för bara landskapsarkitekter också men i alla fall för mig var det av stor betydelse att kunna ta in så väldigt olika tankar och perspektiv. Jag fick samma känsla när vi var ute och gjorde studiebesök på två strategiska partneringprojekt i Vänersborg. 

Hur upplevde du studiebesöken?

Det var jättekul att få möjlighet till de där konkreta besöken, för min del framförallt på Niklasberg eftersom jag själv har haft en del uppdrag kring äldreboenden. Att faktiskt få se och lyssna till hur de gjort i Vänersborg på två i grunden ganska olika projekt som ändå båda handlats upp i strategisk partnering var verkligen en givande erfarenhet. 

Vad var det bästa med utbildningen, enligt dig? 

Möjligheten till diskussion var väldigt bra. Vi var som sagt en otroligt bra blandning av olika människor, som ändå alla hade något intresse av partnering, och det var högt i tak. Men det är svårt att välja ut något enstaka moment som var ”bäst”, det kändes överhuvudtaget som en väldigt genomtänkt och välplanerad utbildning med ett varierat utbud av studiebesök, praktiska övningar, föreläsningar och stora och små diskussioner. URKRAFT är duktiga på att anpassa utbildningen till sina deltagare, och göra den både allmänbildande och personlig.  

Vilka skulle du rekommendera URKRAFTs partneringutbildning till?

Jag tror att alla kan gå den, så jag skulle rekommendera den till alla. Jag blev klar med min egen utbildning -06, så jag har en del erfarenhet i branschen, men ändå mycket att lära om partnering och byggsektorn i största allmänhet. Det var inga problem för mig att hänga med, och eftersom vi är ett ganska ungt kontor ska jag definitivt förmedla vidare allt jag fick ta del av till min grupp här. Samtidigt tror jag verkligen inte att det finns risk att utbildningen känns ”tjatig” för de som har mer erfarenhet, tvärtom tror jag att de kan finna minst lika mycket värde i den och därutöver ställa andra frågor än de som är lite nyare på området.