Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Byggprojektledare Stefan Danielsson gillar "Projekt AB"

Stefan Danielsson tycker om ansvaret som beställare får i partnering.

Med egna ord. Byggprojektledare Stefan Danielsson om partneringprojekt Ållebergs-gymnasiet i Falköping.

”Ållebergsgymnasiet är mitt första partneringprojekt och jag måste säga att det är en väldigt positiv upplevelse för mig. Alla parter är med och arbetar i ”Projektet AB” och jag tycker att vi har lyckats skapa den där delaktigheten man eftersträvar i ett partneringprojekt.

Beställare tar ansvar i partnering

Det jag har märkt när vi arbetar partnering, förutom att det råder en väldigt trevligar stämning, är att det ställs större krav på beställaren. I partnering gäller det att vi verkligen tänker till och funderar över vad vi vill ha. Vi tar ansvar på ett helt annat sätt än i en traditionell totalentreprenad, där vi ofta låter en konsult utforma våra tankar och idéer. I projektet med Ållebergsgymnasiet har vi verkligen själva fått bestämma vad och hur vi vill bygga utifrån de förutsättningar vi haft.

En neutral partneringledare

Det har varit av stort värde att ha URKRAFT:s partneringledare med i projektet. En neutral partneringledare ser till att alla röster blir hörda och lyssnade på.

VI MÅNADE OM ATT ENGAGERA ALLA PARTER RIKTIGT TIDIGT"

Partneringledaren fick mig även att förstå vilken viktig roll jag som beställare spelar i det här partneringprojekt och öppnade mina ögon för hur viktigt det är att man som beställare är tydlig i vad det är man vill åstadkomma i ett projekt. Vi har varit måna om att engagera alla parter i ett så tidigt skede som möjligt och det har visat sig vara mycket värdefullt. Ållebergsgymnasiet är ett projekt som jag följer och deltar i med glädje."

Stefan Danielsson
Byggprojektledare Falköpings kommun