Vxl: 0500-48 14 44Våra referenser

Malin Dahlstedt Skanska väljer partnering

Malin Dahlstedt är mer än nöjd med hur partneringprojekt Niklasberg fortskrider.

Malin Dahlstedt på Skanska bygger Sveriges bästa äldreboende. Men inte ensam. 

– När jag bygger vill jag vara säker på att jag bygger det som beställaren vill ha, och inget annat, säger Malin. Därför jobbar jag i partnering.

Malin är projektingenjör på Skanska och delaktig i renoveringarna och nybyggnationerna av Niklasbergs äldreboenden i Vänersborg. Två av dem, Eken och Linden, är redan klara och har överösts med beröm från alla håll och kanter. I det tredje huset, Björken, håller byggarbetet på för fullt . När äldreboendet är färdigbyggt ska där, utöver verksamhetsanpassade gemensamhetslokaler och en vacker trädgård, finnas gym, spa, bastu, solrum och fotbad. Visionen är att Niklasbergs äldreboenden ska bli Sveriges bästa. Malin tror att de är på god väg att nå målet.

– Självklart kan man diskutera vad ”Sveriges bästa äldreboenden” syftar till, säger hon. Men båda de äldreboenden som vi har byggt hittills har enhetscheferna, Vänersborgs kommun, brukarna och anhöriga varit oerhört nöjda med. När man lyckas bygga ett äldreboende som de äldre tycker om och vill flytta in i, då tycker jag att vi har lyckats.

Engagerat och effektivt samarbete

När Malin säger ”vi” syftar hon inte bara på Skanska. För henne är det viktigt att även andra aktörer, särskilt personalen på äldreboendena, får vara med ända från början och bestämma hur de vill ha det. Hon tycker om att kunna uppfylla så många önskemål som möjligt och kan inte tänka sig att jobba på något annat sätt än i partnering.

– Samarbetet har flutit på jättebra, verkligen, berättar hon glatt. Personalen tycker det är fantastiskt att jobba i partnering och att engageras så mycket i byggprocessen; det är ju trots allt deras arbetsplats det handlar om. Vi har hittat en massa finurliga lösningar tack vare deras medverkan. Dessutom har både Eken och Linden understigit riktpriset som vi satte mycket tidigt i projektet.

JONNY GUSTAVSSON FRÅN URKRAFT ÄR ETT RIKTIGT PARTNERINGPROFFS" Skanska är en stor förespråkare för entreprenadformen partnering och Malin Dahlstedt har erfarenheter både från tidigare partneringprojekt och från en femårig partneringutbildning, men för bland annat personalen var begreppet nytt.

– När vi arbetar i partnering letar vi alltid efter samarbetspartners med ett öppet och kreativt sinne som passar entreprenadformen, säger Malin. Men en annan förutsättning för att samarbetet ska fungera är självklart att alla involverade parter förstår hur partnering fungerar. Där hade vi stor hjälp av partneringledaren Jonny Gustavsson från URKRAFT. Han är verkligen en fenomenal mötesledare som ser till att alla får komma till tals och att det hela tiden råder en god stämning. Ett riktigt proffs. Hans roll som neutral part är värd oerhört mycket.

Partnering ger nöjda kunder

Personalen på Eken och Linden är fantastiskt nöjda och framförallt stolta över sina nya arbetsplatser. På Björken engagerar sig personalen till hundra procent för att deras äldreboende ska bli lika bra som, eller till och med bättre än, de andra. Malin trivs som fisken i vattnet.

– Det är kul att jobba i partnering, säger hon, för alla bli så nöjda och glada. Det är ärligt och öppet. Beställaren vet att de får det de betalar för och vi vet att vi bygger det beställaren vill ha. Och brukarna vet att de får ett hem där de kommer att trivas.

Partnering i tre ord enligt Malin Dahlstedt:

Samverkan, Prestigelöshet, Ödmjukhet

Ladda ner som PDFLäs mer om projektet