Vxl: 0500-48 14 44

Fortsättningsutbildningen - för dig som "kan" partnering och är redo för nästa steg!

 
Fortsättningsutbildningen riktar sig till dig som deltagit i flera partneringprojekt eller har god kunskap om partnering, teoretiskt eller praktiskt, och är beredd att ta ytterligare ett steg för att utveckla arbetssättet! 

Partnering blir ett alltmer populärt arbetssätt i bygg- och anläggningsbranschen. Därmed höjs också efterfrågan på aktörer som verkligen kan partnering, på pappret och i praktiken, och som vet vad som är de senaste rönen inom ämnet både lokalt och globalt. Utbildningarna följer URKRAFT:s framgångsrika upplägg och blandar teoretiska avsnitt med praktiska moment - med utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter. Vi diskuterar tillsammans med kunniga föreläsare och besöker partneringprojekt som generöst delar med sig av sina erfarenheter. Syftet med fortsättningsutbildningen är att de medverkande får en möjlighet att fördjupa sig mer inom vad partnering är och kanske framförallt diskutera vad partnering skulle kunna vara och betyda för Sverige. Det är också en unik möjlighet att möta duktiga och intresserade människor i branschen och att knyta värdefulla kontakter inför framtiden.

URKRAFT:s utbildning vänder sig till alla sorters aktörer involverade i bygg- och anläggningsprojekt. Priset för fortsättningsutbildningen är 13 500:-, exkl. moms. Om man redan gått vår grundutbildning är priset 12 000:-. 
I utbildningen ingår fika och luncher samt utbildningsbevis. 

Tveka inte att kontakta oss om du vill vill veta mer!

 

 Boka här   Ladda ner som PDF!

Utbildningar & kurser

Partnering & Samverkan