Vxl: 0500-48 14 44

Trender är lätta att ta till men kan bli så fel!

Även inom området Ledning och ledarskap finns det trender som är mer eller mindre starka. Just nu tycker vi oss se en trend som allt fler hänger på, att det är individen som gör laget. Till och med inom idrotten arbetar man mer och mer med individuella planer, även fast det är laget som skapar resultat. Man tenderar att glömma bort teamet och i sann 90-talistanda är det ”JAG SOM GÄLLER” – frågan som kommer är ”What´s in it for me?”.  Vi ser också en annan trend som har växt fast under de senaste decenniet där Coaching som redskap används allt oftare i ledarskapet, kanske utan riktig förankring vad detta innebär eller kräver av såväl den som coachar eller den som coachas. Samtidigt präglas 2000-talets näringsliv hårt av en tredje trend, ”LEAN-trenden”. Trender att LEAN t.o.m. används inom områden där man starkt kan ifrågasätta om det är rätt utan att man ens reflekterar över vilken värdegrund som ligger i botten överraskar oss. Ingen kan väl motsäga att man ska försöka vara så effektiv som möjligt och få bort resursslöseri och kontinuerligt arbeta med Ständiga Förbättringar men detta innebär inte automatiskt rationalisering.  Lean bygger på att man ser detta som en långsiktig process med stor delaktighet för att utveckla företaget mot en hållbar situation där man tar ansvar inom alla områden People, Planet och Profit.

Vi menar att allt för många har en tendens att ta till sig en trender utan att fundera kring vilken värdegrund som ligger som bas för trenden. Vi tycker att coaching som redskap, Lean-verktygen eller Individens betydelse inte alls kan ifrågasättas – tvärtom är dessa trender utmärkta exempel på starka redskap som rätt använt verkligen utvecklar ledarskapet och organisationer. Men fel använt är de lika förödande som användbara. URKRAFT:s syn på trender är att vi måste börja med Vår Värdegrund kopplat till trenden, dvs. vad betyder denna trend för oss, vilken värdegrund står de för och kan vi ställa oss bakom detta? Vi tycker att alla trender har alltid något gått med sig men det gäller verkligen att fundera vad man ger sig in i innan man bestämmer sig. Det är väldigt lätt att saker kan gå fel och som ledare får du oftast bara en chans att driva på förändring – förtroendekapitalet är förrädiskt – det tar lång tid att bygga men sekunder att rasera!


Kontakta oss!

Utbildningar & kurser

Ledning & Styrning