Vxl: 0500-48 14 44

Vi hjälper såväl organisationer som människor att utvecklas.

Vi vill bidra till att deltagarna genom ökad kunskap om sig själva och andra till fullo kan nyttja sin potential i de företag och organisationer de är verksamma i. Med vårt upplevelsebaserade arbetssätt har vi fått många bekräftelser på att vi når fram med budskapet på ett uppskattat sätt.

Utöver våra kurser handleder och coachar vi medarbetare, chefer/ledare, arbetslag och ledningsgrupper. Vi genomför även tester och kartläggningar med de starka varumärkena SDI & BelBin. Allt med tydligt fokus på utveckling och självkännedom.

Vår målsättning är att erbjuda ett upplägg som passar alla. Därför skräddarsyr vi alla våra uppdrag.

 

Kontakta oss!

Utbildningar & kurser

Ledning & Styrning