facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Utbildningstillfälle

Fortsättningsutbildning Partnering Stockholm

Ladda ner kursprogram
6-7 december 2018
Stockholm
Platser kvar

Idag är URKRAFT Sveriges ledande utbildare inom partnering och samverkan. Mellan 600 och 700 personer går årligen våra utbildningar. En framgångsfaktor är vårt uppskattade upplägg som blandar teoretiska avsnitt med praktiska moment. Under utbildningen får ni ta del av avslutade och pågående projekt i partnering. Dessutom är detta ett utmärkt tillfälle att knyta värdefulla kontakter inför framtiden och ta del av erfarenheter från andra aktörer i branschen.

 • Partnering som arbetssätt
 • Vad är partnering och hur skiljer det sig mot det traditionella arbetssättet?
 • Varför växer partnering & samverkan så starkt?
 • Värdegrunden i partnering
 • Projektpartnering vs strategisk partnering

Förfrågningsunderlag

 • Hur fungerar LoU ihop med partnering?
 • FFU-uppbyggnad och innehåll
 • Utvärderingskriterier och hur svarar man?
 • Ekonomi – rörlig/fast del, ersättningsformer

Erfarenhetsutbyte

URKRAFTs praktiska erfarenhet inom partnering ger utbildningen extra tyngd och vi delar med oss av vår erfarenhet av lyckade partneringprojekt, både avslutade och pågående.

Partneringgenomförandet

 • Partneringprocessen från ax till limpa
 • Mål, effekter och utfall från partneringprojekt

Att välja organisation

 • Är alla lämpade att arbeta med partnering?
 • Så gör man olikheter till en styrka
 • Framtida marknad i Partnering
 • Hur utvecklas partnering inom olika områden och hur kan man möta utvecklingen?

 

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS