facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Utbildningstillfälle

Digital Basutbildning – 1 dag – Partnering

15 december 2022
Digital utbildning
Platser kvar

URKRAFT:s erfarna och kunniga utbildare genomför den digitala utbildningen via länk, till vilken du som kursdeltagare kan ansluta till på din dator. Länken sänds ut till den mejladress du meddelat vid bokningen.

Under utbildningen använder vi även menti – ett verktyg för interaktion med korta frågor/svar eller omröstningar med hög delaktighet från deltagarna.

Vi blandar instruktörsledd utbildning med grupparbeten, där ni sätts samman i digitala grupprum.
När du anmäler dig till URKRAFT:s digitala utbildningar får du också en introduktion i tekniken som vi använder oss av. Det innebär att du får den kompetens som krävs för att kunna följa med och ta till dig av utbildningens innehåll.
Utbildningen är en heldag uppdelad i två block, och vänder sig till dig som är eller kommer att bli involverad i bygg- och anläggningsprojekt som genomförs med arbetsformen partnering.

Basutbildningen är en dag:
Klockan 08.30-16.00

Hålltider:

08.30-09.00 Genomgång av dagens agenda, presentationer, förväntningar på dagens innehåll osv.
09.00-12.00 Block 1
12.00-13.00 Lunchpaus
13.00-16.00 Block 2

Ur utbildningens innehåll:

Partnering som arbetssätt

 • Vad är partnering?
 • Varför behövs partnering som arbetsform?
 • När tillämpar vi partnering?
 • Affären, Processen, Ledarskapet
 • Grunderna i partnering

Bakgrund:

Partnering är en strukturerad arbetsform, där byggherren, konsulterna, en­treprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla arbetar med öppna kort och där allas kunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen.

Det finns ett par grundfundament för projekt som genomförs med partnering:

 • Gemensam organisation
 • Gemensamt projektmål
 • Gemensamma aktiviteter
 • Gemensam ekonomi med öppna böcker
 • Undertecknad partneringöverenskommelse
 • Gemensam starttidpunkt

Syftet med att genomföra projekt med partnering är att få med all nödvändig kom­petens redan i startskedet för att få tillräckligt med underlag för att kunna fatta rätt beslut oavsett i vilket skede man befinner sig i.
I partnering ser vi till projektets bästa i alla beslut istället för att tillgodose enskilda aktörers intressen vilket är vanligt förekommande i andra upplägg.
Engagemanget är A och O under projektets genomförande.

Läs mer om partnering här.

Avbokningsregler

Vi följer branschens standardregler för avbokning. Detta innebär att din anmälan är bindande så snart du fått en bokningsorder skickad till dig.
Vid avbokning 4-2 veckor innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2-0 veckor innan kursstart debiteras 100% av kursavgiften.
Avbokning skall ske skriftligen. Du har möjlighet att ersätta din plats med annan deltagare efter samråd med oss.

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS