facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

30 december 2022

Ledarprogram som bygger på fyra perspektiv

Vi har alltid arbetat med förstående och utvecklingsintresserade företag och organisationer, som delar vår syn på att människor i ett föränderligt samhälle behöver få teorier och redskap för att möta utvecklingen för att uppnå framgång.

Redan för 25 år sedan när vi bildade URKRAFT lyckades vi tidigt få många mellanstora företag och svenska världsomfattande börsbolag att förstå vikten av att satsa på sin egen utveckling och medarbetare. Och vi fortsätter på samma linje och har under 2022 introducerat utbildningen Berikande självledarskap.

Här berättar våra utvecklingskonsulter Kim Berghäll och Thomas Viksberg som håller i utbildningen hur de upplevt det nya ledarprogrammet.

Vad var det som fick er att sätta ihop och erbjuda ledarprogrammet ”Berikande självledarskap 10 dagar” som ett öppet program att anmäla sig till?
– Efter att vi själva utbildat oss inom de senaste teknikerna inom ledarskap de senaste fyra-fem åren samtidigt som omvärlden blir alltmer komplex kände vi ett stort behov av att få dela med oss. Vår ambition med programmet är att deltagarna direkt ska få med sig verktyg från träningen som de kan använda i sin vardag. Av det skälet fokuserade vi också på att bygga utbildningen utifrån fyra perspektiv – Det Personliga, Det Coachande, Teamets och Organisationens Självledarskap vilket gav dessa fyra moduler och 10 dagar. Detta gör att alla som är med får praktiska verktyg för olika situationer de ställs inför.

Ni är nu igång med den andra omgången med ledare som går programmet. Hur nöjda är ni med programmets upplägg och effektfullhet?
– Hittills har vi själva upplevt en stark koppling till vardagen i programmet från deltagarna. Eftersom vi kontinuerligt följer upp deltagarnas lärande under utbildningen på olika sätt – kunskapsprov, digitala avstämningar, co-coaching märker vi tydligt att deltagarna har en utvecklingsresa som skapar förändringar. Vi utvecklar och finslipar hela tiden på upplägget nu efter två omgångar – dvs vi ser hela tiden på de delar vi kan utveckla och tillföra nya insikter. Alla som hittills har gått har också Diplomerat sig hos INLPTA som Business Diploma coacher, också det ett kvalitetsbetyg som är internationellt.

Vad säger deltagarna om innehållet och den nytta man har av ledarprogrammet, direkt användbart i sin vardag?
– Vi har flera exempel på hur deltagarna vittnar om deras egen resa, deras egna insikter och vilka områden de har utvecklat. Det är allt ifrån små enkla förändringar i hur en av ledarna genomför möten till större omvälvande resor hos deltagare. Senast för en vecka sedan pratade vi med en av deltagarna från första kursen som uttrycker – ”Jag kan inte se på mitt ledarskap på ett annat sätt än detta sätt nu – jag har transformerat mig och vill fortsätta utvecklingen. Jag är otroligt tacksam på hur detta har påverkat mig och mitt ledarskap”. En annan av deltagarnas chef uttryckte för någon vecka sedan till oss – ”Hen är en ny ledare nu, tryggare mer självsäker samtidigt som hen är mer inkluderande. Utbildningen har verkligen förändrat hens sätt att leda och se på sig själv”.

2023 är planen att starta tre nya program och det som börjar i januari är redan fullbokad, i april finns platser kvar. Hur känns det och vad tänker ni om behovet i framtiden?
– Vi är otroligt tacksamma för utvecklingen vi har haft det senaste året. Omgång tre som startar nu i januari kommer verkligen bli roligt att få kasta oss in i, framför allt med den blandning av olika roller som är med (VD, Ägare, Projektledare osv). Inför april är förhoppningen att vi nu har etablerade grupper kring de 16 st vi önskar ha med oss i programmet – det ger en bra pedagogisk miljö för deltagarna. Stommen i programmet är satt och det vi ser är att den möter framtidens behov av ledarskap just nu. Samtidigt utvecklar vi innehållet efterhand som vi får återkoppling från deltagare kring innehållet. Tack vare att vi är ute i vardagen och tränar och coachar Ledare, Team och Organisationer använder vi hela tiden det vi utbildar i. Det ger oss en enorm styrka att säkra att innehållet funkar och möter framtidens behov samtidigt som vi förstärka det vi ser behöver tillföras.

Läs mer om utbildningen och anmälan till Berikande självledarskap – klicka här.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS