facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

23 december 2019

Så är URKRAFT med och bidrar till en positiv samhällsutveckling

Det börjar bli dags att göra bokslut, och det har varit ett minst sagt händelserikt år för URKRAFT. Vi tog tillfället i akt och ställde några frågor till Jonny Gustavsson, som var med och grundade URKRAFT.

Även om det återstår en vecka av året är det dags att summera 2019. Blev det för URKRAFT vad du förväntade dig inför året?
– Året har infriat alla förväntningar över hela vår verksamhet. Den offentliga debatten har präglats av ett stort engagemang om hur det går att skapa mer samhällsnytta kopplat till vår planet och miljöfrågorna. Det har i sin tur bidragit till att vår verksamhet fått mer ljus på oss då vi framgångsrikt har arbetat med det i över 20 år. Det märks inte minst genom att det varit fler nya kunder som sökt sig till oss för att få veta mer, framförallt offentliga myndigheter och företag som är involverade i mellanstora och stora infrastrukturprojekt som skapas i Sverige.   

Kan du berätta specifikt om något eller några av URKRAFT:s uppdrag under året? 
– Ja, visst kan jag göra det. Och det är inte annat än att jag är stolt över det stora förtroendet vi får i projekt tillsammans med våra kunder. Det är flera av de över 100 projekt vi har påbörjat eller genomfört under året som jag kan lyfta fram, och utan att göra någon form av prioritering kan jag inte undgå att nämna Göteborgs stads stora satsning på byggnation med den första fossilfria förskolan i Sverige. Den har namnet Hoppet och beräknas stå klar under 2021. Ett annat projekt är Inre Hamnen i Norrköping där man skapar en helt ny stadsdel. Varbergs nya Vattentorn VÅGA är just vågat ur flera olika aspekter, utbyggnaden av Gothia Towers i Göteborg till Europas största hotell för möten är också häftigt. Dessutom har det varit ett händelserikt år även inom vår egen organisation. Sedan i somras är vi etablerade i Dalarna, och det har gett oss flera spännande uppdrag. Vi ser också en positiv utveckling i Värmland med våra konsulter på det området. Vi har fått större engagemang i Småland och vi har flera projekt i Stockholm som sticker ut men som jag får återkomma till när det blir vår. Utöver projekten ser jag ett fortsatt intresse för våra utbildningar inom partnering och ledarskap och bokningsläget är högre än vid motsvarande tidpunkt förra året.

Det diskuteras väldigt mycket om samhällsutveckling. Hur ser du svenska företags ansvar i allmänhet och URKRAFT:s roll i synnerhet när vi pratar om den frågan? 
– Jag är glad att det på ett djupare och bredare sätt diskuteras hur vi på bästa sätt har möjlighet att hantera våra skattemedel så att de gör mest nytta för vår egen samhällsutveckling. Om fler personer tillåts engagera sig tidigt i processen och att man börjar diskutera helheten först, så uppnår man mycket mer värde för varje satsad krona än om var och en tänker på sitt eget i första hand. Här kan vi på URKRAFT bidra stort med vår erfarenhet och kunskap i tidigt skede och under genomförandet.

Så om vi avslutar med samma frågeställning som för ett år sedan fast uppdaterar årtalet… vad förväntar du dig av URKRAFT 2020? 
– Jag hoppas att det fortsätter på den inslagna vägen och allt tyder på det. Att vi blir fler som orkar ta diskussionerna, som lyfter blicken och som ser längre fram när beslut ska fattas kring vår samhällsutveckling. Trenden pekar åt rätt håll och kommer premiera värderingsstyrda företag, så de som inte har för avsikt att ställa om kommer få svårare att lyckas. För URKRAFT:s del så hoppas jag att vi kan knyta fler duktiga medarbetare och partners till oss, som delar våra värderingar.

Något du vill tillägga?
– Ja, en sak. Vi tackar allra ödmjukast våra kunder för ett fantastiskt år och önskar dem alla en riktigt god jul och ett gott nytt år, och sedan ser vi fram emot att fortsätta utvecklingsresan efter årsskiftet.

Läs mer om URKRAFT och tankarna inför 2019 – klicka här.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS