facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

20 december 2018

Utveckling är nyckelordet under URKRAFT:s första 20 år

I över 20 år har vi utvecklat människor och organisationer. Det som 1998 började med ett pilotprojekt åt Volvo, där vi utvecklade 500 medarbetare i temat Laganda och produktivitet har mynnat ut i att vi under vårt jubileumsår i år aldrig tidigare haft så mycket att göra, och det är förstås tillfredsställande att fylla jämnt och vara eftertraktad på marknaden.
Vi gläds åt att så många av våra kunder som var med redan för 20 år sedan fortsatt har förtroende för oss och använder sig av oss i deras utvecklingsresa.
Jonny Gustavsson har varit med hela vägen från starten, och därför känns det naturligt att ställa några frågor till honom.

Först och främst… kunde du redan 1998 se den utveckling som blivit verklighet för URKRAFT?
– Nej, inte då, när vi startade företaget hade jag rollen som VD i ett annat företag och vi som grundade URKRAFT hade mest en inriktning på att hjälpa till med team- och ledarutveckling i föreningar, organisationer och det privata näringslivet. Vår ambition var att göra jobbet på vår fritid, men det dröjde inte lång tid innan vi fick stora och långa uppdrag vilket gjorde att vi var tvungna att tänka om, och det är väldigt stimulerande att vi i dag erbjuder våra tjänster över hela Sverige. 

Vad är det som är nyckeln för att lyckas på den marknad som är URKRAFT:s spelplan? 
– Vi har lyckats knyta till oss engagerade och kunniga medarbetare och partners som har tagit till sig och kan förmedla URKRAFT-modellen. Men utan förstående och utvecklingsintresserade företag och organisationer. som delar vår syn på att människor i ett föränderligt samhälle behöver få teorier och redskap för att möta utvecklingen för framgång, hade det naturligtvis inte fungerat. Vi lyckades tidigt få många mellanstora företag att satsa på sin egen utveckling och deras medarbetare, företag som i dag blivit starka och större, men vi har också haft förmånen att arbeta med de svenska stora världsomfattande börsbolagen där vi, förutom att hålla i utvecklingsarbetet också själva fått mycket input, vilken vi kallar utvecklingscirkeln. Det tror jag är några av nycklarna till vår framgång men det finns naturligtvis många fler. 

 URKRAFT:s filosofi handlar om att utveckla människor och organisationer. Behöver verkligen företag som är framgångsrika i sin genre lägga pengar på det som vi kallar mjuka värden? 
– För 20 år sedan när vi startade trodde vi att merparten av våra uppdrag skulle vara företag och organisationer som inte fungerar. Konstigt nog har det blivit tvärtom, uppdrag i företag som inte fungerar har varit väldigt få till antalet och istället är det de företag som har en fungerande verksamhet med bland annat hög lojalitet, låg personalomsättning och nöjda kunder som anlitar oss för deras utvecklingsresa. Det finns nog många förklaringar till varför det blivit så och paralleller man kan dra med idrotten. Inte slutar man träna för att det går bra eller för att man uppnått alla mål, nej de som det går bra för ligger oftast i och tränar ännu mer. De pratar om hur man ska vara med varandra och hur man gör varandra bättre. Man ger återkoppling på ett respektfullt sätt för att nå en fortsatt utveckling, inte för att såra för att göra andra sämre och man diskuterar vad det ger om alla strävar efter att vara medspelare (medarbetare) och inte motspelare (motarbetare).

Slutligen… vad förväntar du dig av URKRAFT 2019? 
– Jag förväntar mig att vi fortsätter utvecklas som företag och att vi också fortsätter att vara en aktiv aktör i debatten om samhällsutveckling. Vi gillar att tänka långsiktigt.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS