Vxl: 0500-48 14 44

Partnering: Rätt person, rätt plats, rätt tid
 

Samverkansformen partnering växer ständigt och upplevs av många som ett positivt bidrag i samhällsutvecklingen.

Tanken med partnering är att alla aktörer får komma in tidigt i ett projekt, vilket gör att allas erfarenheter och kompetenser kommer till nytta på ett annat sätt än vid traditionella entreprenader. Arbetet med ständiga förbättringar intensifieras, antalet missförstånd minimeras och chansen att hitta kreativa lösningar ökar.

En riktig och väl genomförd partneringprocess leder till en optimal slutprodukt med rätt kvalitet till rätt kostnad. Genom att skapa en förtroendefull samverkan tidigt i projektet uppnås ett bättre resultat än vid traditionella entreprenader.

Alla parter blir vinnare genom ett ökat fokus på helhetstänkande och det gemensamma projektets mål.
Tveka inte att ta kontakt med oss om ni vill veta mer! 

Vad kan vi hjälpa Er med?

Vi är stolta över att vara en aktör som är med och leder utvecklingen av partneringen i Sverige. Behöver Ni...

Vi hjälper Er.

Utbildningar & kurser

Partnering & Samverkan