facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Urban Rohdin

SDI-kartläggningen var ett genombrott

Sedan 2005 har Fryksdalens Sparbank anlitat URKRAFT i arbete med att utveckla personalen.
Arbetet har genomförts i tre steg, där det först handlade om att identifiera bankens struktur. Sedan fortsatte arbetet med ett regelverk kring uppträdande både gentemot kunder och kollegor, för att mynna ut i utveckling inom bankens respektive avdelningar.
Urban Rohdin, vice VD på Fryksdalens Sparbank, talar om en fantastisk resa.

”Vi på Fryksdalens Sparbank är väldigt nöjda med vad vi lyckats åstadkomma och fortfarande åstadkommer under vår resa. Skillnaden mellan hur det var då vi inledde vår resa år 2005 och hur det är idag är som natt och dag.

SDI-kartläggningen var ett genombrott för hela verksamheten. Sedan vi genomförde den har det skett en bestående förändring i hur vi beter oss och hanterar situationer här på Fryksdalens Sparbank. Alla anställda gjorde SDI-kartläggningen avdelningsvis och det öppnade upp för nya diskussioner där det var högt i tak. Vi fick möjlighet att i ett tryggt klimat diskutera frågeställningar som ”Varför reagerar du på det där viset när jag säger så här?” eller, minst lika ofta, ”Varför reagerar du inte på det där sättet när jag säger så här?”. Resultatet av att vi äntligen vågade ställa varandra de här relativt enkla frågorna som många var och en gått och grubblat på, blev en mängd nya insikter om hur vi är som personer i såväl våra yrkesroller som privat.

Idag så gör vi SDI-kartläggningen på samtlig personal som vi nyanställer. Vi är nämligen alltid måna om att ha olika sorters personlighetstyper på jobbet. Det behövs en spridning för att vi ska kunna fortsätta utvecklas och arbeta i ett klimat som alla anställda trivs i och stimuleras av.”

Urban Rohdin, Fryksdalens Sparbank

 

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS