facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

Frågor och svar

Risker och fallgropar med partnering

Här våra experter på de mest vanliga frågorna om risker och fallgropar med partnering

Vilken garanti finns det för att inte bli lurad om man ger sig in i ett partneringprojekt?

Man kan aldrig vara säker eller gardera sig mot opålitliga och oärliga personer, de förekommer både på beställare- och leverantörssidan, det gäller även inom bygg- och anläggningsbranschen. Därför är det viktigt att göra ett noggrant arbete innan man bestämmer sig för partnering så att man som beställare vet vad man söker efter hos leverantören respektive att man som leverantör vet vilka förväntningar man kan ställa på en beställare.

– Risken för lurendrejeri försvinner inte bara för att man arbetar i partnering, men de affärsförhållanden som gäller för partnering kan begränsa utrymmet för oärliga aktörer.
Som beställare ökar chansen att hitta den affärspartner man söker om man är noggrann under upphandlingen. Beställaren behöver göra ett noggrant förarbete så att man kav vara tydlig med vad man söker för att utforma kriterierna för upphandlingen därefter samt ha ett robust system att utvärdera anbudsgivare på.
När projektet är igång är det viktigt att man, som beställare, är engagerad och att kontinuerligt föra avstämningar och uppföljningar mot uppsatta mål. En engagerad beställare kommer snabbt upptäcka om en eller flera av aktörerna som deltar i partneringupplägget inte lever upp till det som förväntas.
– Beställaren har möjlighet att ta till åtgärder om det visar sig att entreprenören inte åtgärdar påtalade brister genom att exempelvis avbryta eller häva entreprenaden eller delar av den.  

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS