facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

16 februari 2024

Per Kullgren förklarar effekterna av partnering

I partnering samlar vi kompetens i ett tidigt skede för att ta tillvara kunskaper och kunna fatta rätt beslut vid rätt tillfälle, och därigenom skapa störst värde för varje satsad krona.
För att tydliggöra bilden av partnerings effekter, som för många kan vara svårt att greppa, delar URKRAFTs utvecklingskonsult Per Kullgren med sig av sina erfarenheter från ett praktiskt exempel där partnering tillämpats.

Klicka på bilden ovan för att lyssna på Per:

Partnering som arbetsform har funnits i Sverige praktiskt taget hela 2000-talet, och även om det blir allt vanligare att beställare söker entreprenörer för samverkansprojekt är det fortfarande många som bara har en vag bild av vad partnering är.

Här på vår hemsidan kan du hitta flera fördjupande beskrivningar av vad partnering är, hur arbetsformen konkret fungerar och vilken nytta det ger till alla inblandade parter i projektet, men även samhället i stort.

Läs mer om partnering på: https://urkraft.com/partnering-samverkan/om-partnering/urkraft-modellen/

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS