facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

2 februari 2024

Marknadsanalys vägleder Gryaabs upphandling

På uppdrag av Gryaab i Göteborg genomför URKRAFT en marknadsanalys med efterföljande marknadsdialog som förberedelse för en framtidsanpassning av avloppsverket Ryaverket på Hisingen.

I en marknadsanalys kartläggs tillfrågade entreprenörers syn på hur ett affärsmässigt upplägg och genomförande skulle kunna se ut, hur tillgänglighet avseende resurser och kompetens samt vilka lämpliga tekniska lösningar som är passande.

Entreprenörerna får ett formulär med frågor, och svaren kan senare följas upp av en marknadsdialog där man fördjupar sig i frågor som kan vara betydelsefulla i en kommande upphandling för ett optimalt genomförande.

En marknadsanalys/-dialog är inget hinder att genomföra ens för offentliga beställare, utan ses som möjligheter till att genomföra en kvalitativt bättre upphandling med tydligare förfrågningsunderlag. Kravet på en offentlig beställare är att arbetet med upphandlingsdokument inte har påbörjats innan en marknadsanalys/-dialog är avslutad.

Gryaabs investeringsbehov vid Ryaverket handlar om flera separata entreprenader, där man har att ta hänsyn till behov av större kapacitet till följd av en framtida befolkningsökning och framtida miljökrav. Det här är ett långsiktigt arbete, där driftsättning förväntas bli någon gång under 2036.

Från URKRAFT:s sida är det utvecklingskonsulten Martin Lydig som är ansvarig för marknadsanalysen.

Intresset från både Beställare och Entreprenörer ökar kring marknadsanalyser och marknadsdialoger, detta främst för att se vad vi på den stora spelplanen tillsammans kan erbjuda i form av kunskap, erfarenhetsutbyte men samtidigt få en tidig förståelse för varandras behov, attraktion och affär, säger han.

Står din organisation också inför en upphandling i en stor eller en utmanande komplex entreprenad, där en marknadsanalys skulle kunna vara vägledande för att ta rätt beslut? Vänd er med förtroende till oss på URKRAFT. Maila info@urkraft.com eller ring 0500-48 14 44.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS