facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

21 december 2023

Hög svarsfrekvens i temperaturmätning

I augusti 2023 hölls startworkshop för projektet om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk för Nodava (Norra Dalarna Vatten & Avlopp) med ByggDialog som upphandlad generalentreprenör. Nu är den första temperaturmätningen genomförd där vi stämt av efterlevnaden av de gemensamt framtagna förhållningssätten, hur vi mår och hur vi upplever framdriften och strukturen i projektet.

Utvecklingskonsulten Anna Pers från URKRAFT har förtroendet som partneringledare i projektet. Under julveckan redovisade hon resultatet av temperaturmätningen för projekteringsgruppen inom Nodava ARV strategisk partnering.
– Jag är överväldigad av resultatet, både deltagarnas känslor för projektet och engagemanget i undersökningen, säger Anna Pers.

Temperaturmätningen genomfördes av URKRAFT och hade en hög svarsfrekvens. Drygt 93 procent (28 personer av 30) av de som fick enkäten svarade.
– Reaktionen från både beställare och entreprenör är att projektet är välorganiserat och att man handlat upp en organisation som är precis så engagerad som man kan önska sig, fortsätter Anna Pers.

I temperaturmätningen, som gjordes under november månad, undersöktes bland annat efterlevnaden av partneringöverenskommelsen. På en skala från 0 till 100 upplevde 96,3 procent av de tillfrågade att ”vi agerar med respekt för varandra och projektet”.
Projektdeltagarna instämde i ännu högre grad, 97,3 procent, i påståendet ”Jag känner mig alltid välkommen att framföra mina synpunkter och idéer i projektet”.
– Det är tack vare inställningen och engagemanget hos människorna i projektet som vi får så här fina resultat i temperaturmätningen, säger Bosse Rom, ombud hos entreprenören ByggDialog.

Vid startworkshopen i Mora i augusti enades projektdeltagarna om den övergripande värderingen ”Att med laganda ha roligt och arbeta för projektets bästa”. Det kan vi, med dessa fina resultat, verkligen se att organisationen lever upp till, säger Anna Pers. Tydliga målbilder och en bra struktur i projekteringen är också viktiga framgångsfaktorer som skall nämnas, tillägger Anna Pers.

Inom URKRAFT har vi rutinen att kontinuerligt följa upp arbetet i våra projekt, två eller tre gånger per år. Genom det säkerställer vi att processerna lever upp till de nyckelfaktorer som partnering grundar sig på.
Är du också i behov av en enkätundersökning? Vänd dig med förtroende till oss på URKRAFT: info@urkraft.com

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS