facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

24 november 2023

MARKS BOSTADS AB satsar på strategisk partnering i projekt Assberg i Skene

I november höll URKRAFT startworkshop för den strategiska partneringen för bostadsområdet Assberg i Skene i Marks kommun. Totalt var vi 35 deltagare som representerade alla nyckelområden som är viktiga för att kunna realisera projektet. Fastighetsskötare, områdesansvariga, hållbarhet, kommunikation, konsulter, totalentreprenörens projekteringsledare, kalkylator, produktionschef och partneringUE med projektledare och projektörer med flera var närvarande och delaktiga.

I rådande konjunktur med en mängd dystra rapporter är vi glada att vara involverade i ännu ett partneringprojekt som genomförs enligt ursprunglig plan. Detta med en positiv aktör, såsom MARKS BOSTADS AB som satsar i dessa tider. Och man gör det för framtida generationer och för ett starkare hållbarare samhälle som man vill skapa tillsammans.

Syftet med workshopen var att få höra och diskutera allas förväntningar på varandra för att uppfylla de mål som finns med entreprenaden Assberg. Diskussioner kring de möjligheter som finns men även de utmaningar som följer med projektet, som är tänkt att pågå under fem år, diskuterades. Innan avslut på dagen skrev alla deltagare under den gemensamt framtagna partneringöverenskommelsen som ska ligga till grund för det lyckosamma arbetssättet.

Pär Brundin, som är beställarens ombud och huvudprojektledare för entreprenaden, uttalar sig på följande sätt efter dagen:

”För 2 år sedan kändes detta smått omöjligt. Under hösten har vi arbetat hårt med att handla upp och vi har lyckats sätta den bästa laguppställning för vår Strategiska Partnering ihop med T3 Group AB där Urban Johnsson är projektchef.

Ett projekt där vi ska framtidssäkra 350 lägenheter fördelat på 40 byggnader, sänka energianvändningen med minst 35%, tänka klimatsmart, tänka långsiktighets förvaltning, ha en grym arbetsmiljö, ha riktigt kul tillsammans och dessutom ha fortsatt nöjda hyresgäster.

[…]

Riktigt kul att höra allas idéer och tankar med allt bra som kommer ur det, så imponerande!
Tillsammans kommer vi göra skillnad!

Tack för en grym dag!”

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS