facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

24 november 2023

Erfarenheter i Svenska kraftnäts pilotprojekt med samverkan

I mitten av september hölls en erfarenhetsåterföring i projektet luftledning 400 kV Ingelkärr-Stenkullen på plats i Gråbo i Lerums kommun med inbjudna deltagare. Syftet med träffen var att gå igenom dokumenterade erfarenheter och lärdomar från projektorganisationen samt deras upplevelse av den valda arbetsformen samverkan/partnering.

Svenska kraftnät (Svk) har tidigare och i begränsad omfattning genomfört projekt i samverkan (partnering). Pilot- och samverkansprojektet Ingelkärr – Stenkullen, har därför som mål att öka såväl mognads- som kunskapsnivå om samverkan och arbetsformen partnering. Genom kontinuerlig erfarenhetsåterföring kommer viktiga erfarenheter, lärdomar och resultat Svk till godo och kan överföras till framtida projekt.

Dokumentationen bidrar till att Svk får tillgång till en metod och tillika arbetsform som kan attrahera flera segment av entreprenörer, förkorta ledtider och ge ökade kunskaper internt om de egna processerna.

Vi tog en diskussion med Christer Karlsson som är Svk:s projektledare om hur han upplever projektet så här långt:

– “Det känns som att de personer som vi på Svk och entreprenören NCC har satt dit är bra för partnering. Vi pratar, vi är öppna, vi är projektmänniskor, vi tänker lösningsorienterat. Sen är det väldigt bra att NCC är vana vid arbetssättet, eftersom vi inte är det på Svk. Hade vi upphandlat en entreprenör som var ny på andra sidan också, då hade det blivit mycket svårare. Jag menar, de här kalkyleringssystemen och uppföljningssystemen, det är ju jättebra att vi tillsammans kan diskutera så vi får en samsyn i dessa frågor. Och det känns naturligt att vi gör det ihop, de liksom vet vad det innebär och vad de ska visa och hur de ska visa det och vad som är av intresse för oss för att lyckas med projektet.

URKRAFT har varit engagerat som beställarstöd i tidigt skede, och genomförde under 2020 en marknadsanalys och marknadsdialog tillsammans med Svenska kraftnät med över tio entreprenörer. Resultatet av marknadsdialogen utmynnade i en upphandlingsstrategi som underlag inför beslut inför upprättandet av upphandlingsdokument för förfrågningsunderlag för entreprenader. I januari 2022 blev NCC tilldelad entreprenaden och sedan dess har Jonny Gustavsson från oss fungerat som projektets oberoende samverkansledare.

– “Det är ett fantastiskt projekt på det sätt att alla som medverkar är så engagerade och vill göra det bra. Därav en stor eloge till Svenska kraftnät som beslutade sig för att upphandla och genomföra entreprenaden Stenkullen-Ingelkärr med arbetsformen samverkan (partnering).” Säger Jonny Gustavsson som också var en av dem från URKRAFT som ledde arbetet med marknadsdialogen.

Läs mer om projektet på Svenska kraftnäts sida – klicka här!

Läs mer om projektet på portalen Entreprenad – klicka här!

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS