facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

30 juni 2023

URKRAFT engagerat i utvecklingen av Falun

I Falun är en förestående ombyggnad av Främby avloppsreningsverk en av nycklarna till fortsatt befolkningsutveckling i kommunen. URKRAFT har varit stöd åt Falu Energi & Vatten under upphandlingsskedet, och har fortsatt fått förtroendet att vara partneringledare för projektet. NCC är upphandlad entreprenör.

Kontraktet mellan Falu Energi & Vatten och NCC är nyligen undertecknat. Projekteringsarbetet för Främby avloppsreningsverk kommer att pågå till och med 2024 och byggstart planeras till 2025. Det färdiga verket är planerat att vara i drift under 2028.

– Framtidens Främby-projektet är väldigt viktigt för Falun och för att kommunen ska kunna växa. Därför känns det rätt att göra det i samverkansformen partnering där vi får med entreprenörens kompetens från start och kan forma projektet så optimalt som möjligt tillsammans, säger Henrik Bergqvist, projektchef på Falu Energi & Vatten.

URKRAFT:s Mattias Johansson har fått uppdraget att vara partneringledare för projektet.

Efter semestrarna kommer parterna sätta organisationen för ombyggnationen och sedan börjar arbetet med att ta fram den bästa lösningen för kommunens nya reningsverk.

– Tillsammans med NCC kommer vi att utreda och utvärdera olika förslag på hur vi bygger ett ekonomiskt och hållbart reningsverk i enlighet med vårt nya miljötillstånd. Det färdiga verket kommer att få en ny ”kostym” som ska serva kommuninvånarna i 30–50 år framåt, förklarar Henrik Bergqvist. I dag renas cirka 16 000 kubikmeter avloppsvatten per dygn på Främby avloppsrneingsverk. Det motsvarar avloppsvatten från cirka 43 000 personer i Falu kommun.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS