facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

30 juni 2023

Erfarenheter från Skövde värdefulla i Skellefteå sjukhus

Planeringen av framtidens Skellefteå sjukhus är i full gång. Region Västerbotten har upphandlat ByggDialog som entreprenör med arbetsformen strategisk partnering för den stora satsningen på sjukhuset. Närmare tre miljarder kronor ska investeras i en om-, till och nybyggnad av sjukhuset.

Under våren undertecknades kontraktet och arbetet i det tidiga skedet tog snabbt fart. ByggDialog har etablerat sig i Skellefteå, och processerna framskrider enligt tidplan.

– Vi har från början sett vikten av att förstå varandra, och därför har vi arbetat hårt för att hitta rollerna i vår gemensamma organisation. Vi är mycket nöjda med den start vi fått i projektet, berättar Lukas Bergner som är Region Västerbottens ombud.

Projektet omfattar en rivning av en gammal sjukhusbyggnad, som sedan ska ersättas med en ny byggnad som ska integreras i sjukhuset. Den nya sjukhusbyggnaden planeras stå klar under 2026. Ett parkeringshus kommer också att uppföras, och därtill kommer det befintliga sjukhuset att upprustas till modern standard under flera år framöver.

– Vi har inrättat ett projektkontor i anslutning till sjukhuset, och har så här långt arbetat med en omfattande tidplan samtidigt som vi i detalj gått igenom rivningen av den del som ska ersättas med en ny byggnad och projekterat parkeringsgaraget, berättar Fredrik Ahnorre som är Region Västerbottens huvudprojektledare.

URKRAFT har varit beställarstöd åt Region Västerbotten i upphandlingen av entreprenör till Skellefteå sjukhus, och har också fått fortsatt förtroende att vara projektets neutrala partneringledare under genomförandet.

Bakgrunden till satsningen på Skellefteå sjukhus är den stora tillväxten i kommunen som ställer nya krav på sjukvården och att en parallell satsning på Norrbotniabanan kommer påverka parkeringsytor inom nuvarande sjukhusområde.

Samarbetet mellan regionen och ByggDialog inleddes med ett studiebesök på Skaraborgs Sjukhus Skövde, där flera av ByggDialogs nyckelpersoner nyligen avslutat ett projekt av samma dignitet, varifrån det finns många erfarenheter att ta med sig till arbetet med Skellefteå sjukhus.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS