facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

29 juni 2023

Historisk upphandling för Marks Bostad

Nu är ramarna satta och planeringsarbetet är i full gång i den strategiska partneringen där Marks Bostads AB handlat upp entreprenören T3 Group AB.

Under de närmsta fyra-fem åren kommer Marks Bostad energirenovera sitt största bostadsområde, Assberg i Skene, bestående av 350 lägenheter fördelat på 40-talet hyreshus. Avtalet omfattar också att byta en kulvert med tillhörande arbeten på Sandvallsäng i Skene bestående av cirka 90 lägenheter.

– Det känns väldigt bra att vi nu på allvar har kommit igång med detta viktiga arbete ihop med en seriös och kompetent entreprenör som T3, säger Pär Brundin, ombud och drift- & underhållschef på Marks Bostads ab.

Projektet har inletts med ett startmöte för genomgång av kontrakt och förutsättningar för entreprenaden. Nu i juni har även en workshop hållits för att arbeta fram den gemensamma värdegrunden som samarbetet ska utgå ifrån. Det är ett viktigt inslag, då projektet inom kort behöver fyllas på med fler duktiga medarbetare, konsulter och underentreprenörer för att lyckas med de tider, ekonomi och kvalitet man vill uppfylla i projekten Sandvallsäng och Assberg. Avtalet är den största upphandling som Marks Bostad någonsin gjort.

– Jag tycker att det redan märks att det är ett mer stimulerande och roligare sätt att arbeta när man gör det med partnering. Alla får komma till tals med det som man är bra på och därför blir man mer taggad att vilja vara med. Dessutom blir vi som beställare mer attraktiva som arbetsgivare och vi får även signaler från externa att de vill vara med i vår satsning i större omfattning än vad vi sett tidigare, säger Pär.

Vi på URKRAFT har varit upphandlingsstöd i processen och är mycket nöjda med den respons vi fått på vårt upplägg tillsammans med Marks bostad. Vi har också fått förtroendet att leda arbetet som projektets oberoende partneringledare under genomförandet, vilket gläder och stimulerar oss.

– Upplägget ihop med URKRAFT för att ta fram omfattningen av entreprenaden och förutsättningarna för innehållet i kontraktet och upphandlingen har genomförts på ett seriöst och utvecklande sätt. Vi inom bolaget har lärt oss mycket, medverkat på utbildningar i partnering och involverat fler medarbetare hos oss internt än vad vi normalt gör. Och det har varit nyttigt, fyller Pär på med.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS