facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

29 december 2022

Projektledare som ser det lite från ovan

Planeringen för nytt akutsjukhus i Växjö är ett av många intressanta samhällsbyggnadsprojekt vi på URKRAFT är aktiva i. Vi passade därför på att samtala med projektchefen för det nya sjukhuset, Stefan Lundin från Region Kronoberg. Dels om projektet och dels om vem han är.

Berätta var ni befinner er i projektet just nu Stefan.

– Sjukhusprojektet är inne i en intensiv utredningsfas där många stora frågor behandlas på regionnivå samt i en klinisk projektering med verksamhetsinvolvering och en teknisk projektering för att få fram beslut om sjukhusets innehåll och ytor. Vi arbetar med stort engagemang för att infria politikens och vår gemensamma målsättning att ha ett tekniskt driftsatt sjukhus i november 2029. Ute på tomten i Räppe har rivningsarbetet kommit igång och där har vi på ett glädjande sätt genomfört ett återbruksprogram så att vi på ett hållbart sätt kan tillvarata material att använda i andra sammanhang. Organisationen växer också för varje månad enligt plan, nu senast med en ny konsultgrupp (Energi, Akustik, Tillgänglighet, Säkerhet, Tele och Styr) som anslutit till projektet.

Om du blickar tillbaka ända från början, hur uppstod tanken på nytt sjukhus? 

– Det här är i grunden ett regionpolitiskt beslut om behovet av ett nytt akutsjukhus. Jag vill säga att det också är ett framsynt och ansvarsfullt beslut som baseras på mesta möjliga vård för Kronobergarnas pengar. Upplägget med partnering som arbetsform valdes för att andra upplägg skulle få negativa konsekvenser inom flera områden, inte minst färdigställandetiden och vår möjlighet som beställare att påverka innehåll, ekonomi och organisation. Sedan var det lika tydligt att generalentreprenad var den enda tänkbara upphandlingsformen av entreprenör, för att bara få en avtalspart som leder oss i våra faser 0,1,2 och att det är samma part vi även har att förhålla oss till i framtida garantiarbeten. Öppenhet, transparens och inflytande över rekrytering och organisationens sammansättning avseende exempelvis vilka underentreprenörer och leverantörer som väljs fanns också med i bilden varför det blev partnering. Så det var en helhetsbild som påverkade valet av upplägg och hitintills är jag mycket nöjd med utfallet av vad vi åstadkommit tillsammans med Skanska och Arkitema & Link arkitektur.   

Hur krävande är det att leda ett av de största nybyggnadsprojekten i Sverige?

– Omfattningen av alla arbetsuppgifter och frågor som hänger ihop med ett nytt sjukhus är det få i Sverige som varit med om tidigare och därför på förhand svårt att förstå vidden av. De flesta sjukhus som byggs i Sverige är ombyggnader och tillbyggnader på redan befintliga sjukhusområden. I detta fall är det frågan om något helt annat, då möjligheterna är oändliga att bygga helt efter behoven, även om ekonomi, tid och kvaliteten sätter ramarna. Å andra sidan är det en svårighet att bemästra, då möjligheterna också kan skapa en dragkamp mellan olika viljor om vad som ska prioriteras. Där blir min och vår uppgift att tillsammans lägga fram tänkbara alternativ och förmedla konsekvenserna av besluten. För mig är detta en krävande utmaning, men samtidigt en utmaning där jag utvecklas i mitt ledarskap. Detta hade inte varit möjligt utan den kompetenta organisation vi byggt upp i projektet fram till nu. Vi har även haft värdefullt stöd från URKRAFT:s utvecklingskonsulter Jonny Gustavsson, Kim Berghäll och Martin Lydig med flera, som med sin erfarenhet och kunskap från liknande upplägg har tagit med sig in i detta projektet.  

Vilka egenskaper har du som är värdefulla i din roll som projektchef?

– Det är svårt att recensera sig själv, men visst är erfarenhet av liknande projekt och upplägg viktigt. Jag tror att jag har stor nytta av att jag i mitt senaste projekt också arbetade med utveckling och byggnation av sjukhus. Det var sjukhuset i Eksjö, och i det projektet hade vi stor involvering från verksamheten och andra aktörer som inte var direkt berörda av vårdverksamheten, men direkt påverkade av det vi byggde och det attraherar mig. Men en annan sak jag tänker på i min roll är att hela tiden utveckla mig själv. I projekt med partnering diskuterar vi hela tiden kompetensfrågor och därför är jag nyfiken på att lära mig mer.    

Berätta mer om dig själv och var hämtar du din energi ifrån? 

– Jag bor i Växjö några hundra meter från projektkontoret med fru, barn och hund och är en Kronobergare i kropp och själ. Därför känns det både hedrande och glädjande för kommande generationer att få förverkliga ett nytt sjukhus. Att umgås med familjen, släkt och vänner ger mig förstås mycket energi. Många Växjöbor förknippar mig säkert också med luftballong, då det har varit en hobby för mig och hela familjen. Intresset har ökat med åren och nu efter årsskiftet känner jag att tiden och energin räcker för att växla upp. Tillsammans med familj och vänner kommer jag att erbjuda ballongflygning till grupper och företag kommersiellt från och med 2023.  

Vill du läsa mer om Stefans intresse för luftballong kan du göra det här: www.luftballongen.se                             

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS