facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

20 december 2022

Upphandlingen publicerad i stort sjukhusprojekt

URKRAFT har sedan i somras genomfört förberedande arbete med Region Västerbotten inför en förestående miljardinvestering vid Skellefteå lasarett. Nu är arbetet så långt kommet att upphandlingen är publicerad.

Skellefteå lasarett 2022 Skellefteå sjukhus - illustration med nya byggnader

Det är URKRAFT:s arbete i flera pågående entreprenader med partnering som arbetsform som gett ringar på vattnet och spridit sig norrut i landet. I Västerbotten har ledningen för det norrländska sjukhuset sett effekterna av URKRAFT:s modell och bestämt sig för att jobba med motsvarande upplägg även i Skellefteå.

Parallellt med en marknadsanalys, där det bland annat inhämtades kunskap om marknaden, förmågan till leverans, exempel på lösningar och vilka leverantörer som finns tillgängliga, har URKRAFT utbildat Region Västerbottens organisation i partnering.

Analysen följs upp av en marknadsdialog där den upphandlande myndigheten inhämtar djupare kunskap om svar som inkommit i analysen. En marknadsanalys och -dialog kan genomföras inom ramen för LOU så länge den upphandlande myndigheten inte påbörjat arbetet med upphandlingsdokument (här kan du läsa mer om marknadsdialog).

Under några intensiva veckor har URKRAFT bistått Region Västerbotten för att skapa upphandlingsunderlag, och preciserat frågeställningar som ska ge svar inom de mest intressanta områdena kring den stora investeringen och om anbudsgivares arbetssätt och värdegrund.

Uppdraget åt Region Västerbotten grundas i behov av stora investeringar i både nya och befintliga fastigheter vid Skellefteå lasarett, som i framtiden kommer benämnas Skellefteå sjukhus. En expansiv fas ställer nya krav på sjukvården och fram till år 2032 planeras för investeringar i storleksordningen 2,3 miljarder kronor.

Här kan du läsa mer om Region Västerbottens investeringsbehov vid Skellefteå lasarett.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS