facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

19 december 2022

Adam Blomster – samhällsplaneraren som drivs av lärande.

Grästorps kommun satsar stort på nytt bostadsområde. Här kommer det att finnas något för alla. Vi har träffat Adam Blomster, projektledare för Brännebacka.

Berätta, vem är Adam Blomster? 

Jag arbetar som samhällsplanerare på Grästorps kommun. Utöver mitt arbete spelar jag bandy på elitnivå och när tiden finns ägnar jag mig gärna åt något mindre snickeriprojekt eller att umgås med mina vänner, gärna ute på golfbanan! Som person är jag intresserad och drivs av att lära mig nya saker och på så vis växa som person.  

Brännebacka Västra är ett nytt bostadsområde i Grästorp, du är ju projektledare för det projektet, berätta mer.

Brännebacka Västra är senaste detaljplanen att vinna laga kraft och har alla förutsättningar att bli ett helt fantastiskt bostadsområde. Det blir en fortsättning på utbyggnaden av tätorten och ligger bara en järn 8 (golfklubba) från första utslaget på Ekarnas 18-hålsbana. Utifrån grästorpsmått är det en väldigt stor exploatering där vi planerat för drygt 350 nya bostäder i olika bostadsformer, alltifrån villor till rad-, par- och kedjehus samt flerbostadshus för att passa en bred grupp av människor. Under tiden som jag och mina kollegor arbetat med planen har jag upplevt att det funnits ett stort allmänintresse och en nyfikenhet för det nya bostadsområdet, så det ska bli väldigt kul att komma igång med genomförandet!

Detta är ditt första partneringprojekt, hur har din resa varit från början fram till idag då ni precis haft tilldelning? 

Det har varit stimulerande från dag ett och jag har lärt mig otroligt mycket från att vi startade upphandlingsprocessen i slutet av augusti! Alltifrån att vi inom kommunens projektgrupp fått tänka brett och utforma ett förfrågningsunderlag som ska ge så stor nytta som möjligt, till utbildningar där både beställare och entreprenörer fått diskutera hur man ser på saker och ting och vilka förväntningar man har på varandra i sina roller.

Partnering som arbetssätt tror jag kommer ge stora mervärden då vi som beställare får vara med och bidra, och får ta del av entreprenörens kunskaper samt kompetens. Jag tror även att man ska arbeta vidare med samma tankesätt inom kommunen för att hela tiden upprätthålla ett bra samarbete mellan förvaltningarna. Jag är ju samhällsplanerare, vilket i grund och botten är ett yrke som innefattar långa processer. Så att få möjlighet att vara med i hela processen, från att ta fram samrådshandlingar för detaljplanen till att vara med och bidra i genomförandet ska bli väldigt spännande och jag ser fram emot all ny kunskap som det kommer att ge!

När släpper ni tomterna för Brännebacka? 

Efter nyår går vi ut med en markanvisning för två byggrätter planlagda för rad-, par- och kedjehus samt tre byggrätter för mindre flerbostadshus.

Försäljningen av villatomter till den kommunala tomtkön startar runt månadsskiftet mars/april.

URKRAFT har varit beställarstöd i er upphandlingsprocess, berätta hur det samarbetet varit. 

Samarbetet har varit väldigt bra och för oss som beställare har det verkligen underlättat att ha en kompetent part vid vår sida som väglett oss genom upphandlingsprocessen och hjälpt oss i framtagandet av handlingar. Framförallt har det känts tryggt att få ta del av URKRAFTS erfarenhet, diskutera idéer och få svar på frågor som kommer upp genom bara ett telefonsamtal bort.

Fem snabba med Adam

Vinter/ Sommar – Sommar

Kött/Fisk – Kött

Saltvatten/sötvatten – Saltvatten

Fredagsfys/Fredagsmys – Fredagsfys och efter det fredagsmys

Storstad/småstad – Småstad

Sist men inte minst, vem vinner SM-finalen i bandy?  – Västerås tror jag kommer att stå som segrare…

Författare

Milena Andersson

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS