facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

16 september 2022

Marknadsanalys till grund för miljardinvestering

URKRAFT har fått uppdraget att som regionens partneringresurs genomföra en marknadsanalys och marknadsdialog åt Region Västerbotten inför en förestående upphandling av entreprenör för miljardinvesteringar vid Skellefteå lasarett.

Det är URKRAFT:s arbete i flera pågående entreprenader med partnering som arbetsform som gett ringar på vattnet och spridit sig norrut i landet. I Västerbotten har ledningen för det norrländska sjukhuset sett effekterna av URKRAFT:s modell och bestämt sig för att jobba med motsvarande upplägg även i Skellefteå.

I en marknadsanalys inhämtas bland annat kunskap om marknaden, förmågan till leverans, exempel på lösningar och vilka leverantörer som finns tillgängliga.

Analysen följs upp av en marknadsdialog där den upphandlande myndigheten inhämtar djupare kunskap om svar som inkommit i analysen. En marknadsanalys och -dialog kan genomföras inom ramen för LOU så länge den upphandlande myndigheten inte påbörjat arbetet med upphandlingsdokument (här kan du läsa mer om marknadsdialog).

Uppdraget åt Region Västerbotten grundas i behov av stora investeringar i både nya och befintliga fastigheter vid Skellefteå lasarett. En expansiv fas ställer nya krav på sjukvården och fram till år 2032 planeras för investeringar i storleksordningen 2,3 miljarder kronor.

Arbetet med marknadsanalysen genomförs under september månad.

Här kan du läsa mer om Region Västerbottens investeringsbehov vid Skellefteå lasarett.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS