facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

7 juni 2022

Ny infart till Karlskrona började med marknadsanalys

I Karlskrona pågår förberedelserna för att bygga en ny infart till stadens centrum. Projektet är komplext, bland annat för att det geografiska utrymmet för infarten är begränsat. Därför genomförs projektet med arbetssättet partnering, Skanska är upphandlad entreprenör och URKRAFT har förtroendet som partneringledare.

Centrala Karlskrona ligger på Trossö, en ö i Blekinges skärgård. I dag finns det en infartsled som delvis går på ett påldäck, som akut har renoverats men som ändå har en begränsad livslängd. Behovet av en ny, uppdaterad infartsled har därför hög prioritet.

För att få kunskap om vilka möjligheter som erbjöds genomförde Karlskrona kommun hösten 2020 med hjälp av URKRAFT en marknadsanalys och marknadsdialog innan man inledde arbetet med att handla upp en entreprenör. I december 2021 skrevs kontrakt med Skanska, och under april 2022 har det hållits start-ws för projektet som är ett delprojekt i ett större omtag i kommunen. Projektet har fått namnet Stadens entré – Östra Pottholmen.

– Projektet har startat precis så bra som man kan önska. Vi har ett öppet klimat och givande samarbete med Skanska, och har hunnit upphandla konsulter och underentreprenörer för att bli så tidseffektiva som det är möjligt att vara. Projektet är annorlunda eftersom det parallellt med projekteringen av en ny infartsled pågår arbete med detaljplanen och ansökan om vattendom, berättar Karlskrona kommuns projektledare Ewa Eklind Blomkvist.

Produktionsstart av den nya infarten planeras till årsskiftet 2024 och projektet väntas färdigställas någon gång under 2026.
– Det är fantastiskt att se hur människor från olika organisationer så snabbt hittar sina roller i en partnering och får framdrift i processerna på bara några veckor. Här är det den nya infartsleden som står i fokus och hur den ska passa in i helheten av arbetet med Karlskronas nya entré. Det är både intressant och fascinerande att vara en del av denna organisation, säger partneringledaren Mikael Hjerpe från URKRAFT.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS