facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

1 juni 2022

Stor hyresvärd renoverar med partnering

URKRAFT har sedan en tid haft förtroendet att agera partneringledare i Västerås där Bostads AB Mimer arbetar tillsammans med ByggConstruct från Uppsala. Det handlar om bostadsrenovering och Byggconstruct är upphandlade på ett ramavtal med partnering.

Tidigt i samarbetet ledde Mattias Johansson, utvecklingskonsult på URKRAFT och partneringledare i samarbetet, en startworkshop på plats i Västerås.

– Vi fick två produktiva och mycket lyckade dagar tillsammans, berättar Mattias.
Fokus för dessa dagar var att besvara frågorna:
* Vilka är vi?
* Vart vill vi?
* Hur ska vi komma dit?
– Vi ägnade vår tid åt att lära känna varandra, forma våra gemensamma mål och skapa vårt gemensamma förhållningssätt. Det var en härlig grupp där alla tog plats och verkligen bidrog i arbetet och i diskussionerna – den bästa förutsättningen för att man ska lyckas tillsammans, berättar Mattias Johansson.

Bostads AB Mimer är Västerås största hyresvärd med drygt 11 600 hyreslägenheter.
Med avstamp från workshopen har arbetet flutit på bra och det första projektet, kvarteret Ivar, är nu i produktion.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS