facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

11 mars 2022

URKRAFT beställarstöd när Tanum valde partnering

Tanums kommun har tecknat avtal med NCC för uppförandet av en ny räddningsstation i Tanumshede. URKRAFT har varit beställarstöd och upphandlingsstöd åt Tanums kommun.

Den nya räddningsstationen kommer att innehålla både brandstation och ambulansstation och placeras strategiskt nära påfarten till E6 för möjliggöra kortare och säkrare utryckningar för verksamheten.
Tanums kommun valde partnering som arbetsform för entreprenaden, dels för att markförhållanden är besvärliga där räddningsstationen kommer att uppföras och dels för att man vill ha möjlighet att kunna påverka processen under projektets gång.  Exakt utformning av entreprenaden kommer tas fram under projekteringen (Fas 1). Byggnadsarean uppskattas till cirka 2 500 kvadratmeter. Ambitionen är att räddningsstationen ska stå klar under 2023.

URKRAFT har under upphandlingsprocessen varit beställarstöd och rådgivare åt Tanums kommun.
– Det är inspirerande att få vara med när Tanums kommun tar klivet in i framtiden i och med sin första upphandling av entreprenad som genomförs med arbetsformen partnering. Upplägget har varit inspirerande för beställarorganisationen och vi diskuterar redan hur utvecklingen kan fortsätta, säger URKRAFT:s utvecklingskonsult Mikael Hjerpe.

Tanums kommuns mål är att bygga en modern räddningsstation som tillgodoser verksamheternas behov över tid och skapar förutsättningar för en god samverkan mellan ambulans och räddningstjänst.
– Det känns mycket bra och skapar trygghet att vi kan säkra för både räddningstjänst och ambulans i vårt geografiska närområde. Vi är en kommun på tillväxt och det är viktigt att vi kan erbjuda kommunala service till oss som lever och verkar här. Detta är en av våra största investeringar just nu som nu som blir verklighet. Detta har vi planerat för länge, säger Liselotte Fröjd (M), kommunstyrelsens ordförande i en kommentar på Tanum kommuns hemsida.

Läs mer om den nya räddningsstationen i Tanums kommun – klicka här.

Behöver du också beställarstöd? Vänd dig till oss på URKRAFT. Kontaktformulär finns nedan.

Författare

Jonny Gustavsson

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS