facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

28 februari 2022

Svenska kraftnät bygger luftledning med samverkan

Med samverkan som arbetsform kommer Svenska kraftnät och NCC bygga en 400 kV luftledning mellan Stenkullen i Lerums kommun och Ingelkärr i Ale kommun. Ledningen kommer att stärka elförsörjningen i Västra Götaland. URKRAFT har fungerat som beställarstöd, i upphandlingen och är nu samverkansledare för entreprenaden.

Luftledningen byggs för elöverföring på 400 kV, och kommer inte enbart stärka elförsörjningen lokalt utan också bidra till att vidga den flaskhals som i dag begränsar exporten av el mellan Sverige, Norge och Danmark. Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att landets kraftsystem är hållbart och som förvaltar och utvecklar transmissionsnätet för el i Sverige.

URKRAFT har varit engagerat som beställarstöd i tidigt skede, och genomförde under 2020 en marknadsanalys och marknadsdialog tillsammans med Svenska kraftnät med över tio entreprenörer för en längre luftledning mellan Stenkullen och Skogssäter. Resultatet av marknadsdialogen utmynnade i en upphandlingsstrategi som underlag inför beslut inför upprättandet av upphandlingsdokument för förfrågningsunderlag för entreprenader.

– Det är väldigt stimulerande att Svenska kraftnät beslutade sig för att upphandla och genomföra entreprenaden Stenkullen-Ingelkärr med arbetsformen samverkan (partnering), säger Jonny Gustavsson som var en av tre konsulter från URKRAFT som ledde arbetet med marknadsdialogen.
– Vårt arbete i framtagandet av förfrågningsunderlag i samråd med Svenska kraftnät har fungerat väldigt bra. Det har funnits ett stort intresse och många frågor att bolla för en ökad samsyn, upplyser Jonny om.

Upphandlingen publicerades efter semestern 2021 och utvärdering med tillhörande anbudspresentatoner och intervjuer genomfördes under hösten och vid årsskiftet tilldelades NCC uppdraget att i samverkan med Svenska kraftnät påbörja arbetet i Fas 1, vilket nu pågår.
Projektet är en utförandeentreprenad uppdelad i två faser (1 och 2) där NCC är huvudentreprenör. Projekterande konsult är Sweco som tillsammans med Svenska kraftnät har tagit fram förslagshandlingar för entreprenaden. Planen är att gå in i Fas 2 i slutet av 2022. Projektplaneringen är i full gång. I senare skede kommer arbetena omfatta projektplanering, avverkning, anläggande av byggvägar, fackverksstolpar i stål med tillhörande fundament samt installation av fas- och topplinor med tillbehör och driftsättning.

Läs mer om projektet på Svenska kraftnäts sida – klicka här!

Läs mer om projektet på portalen Entreprenad – klicka här!

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS