facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

1 november 2021

Arbetet med Östra promenaden igång

Ett av de spännande projekten i Norrköping där URKRAFT medverkar är Östra promenaden. Projektet syftar till att föryngra promenaden genom att ta ned befintlig lind-allé och plantera nya lindar som drivits upp på plantskola sedan i början på 2000-talet.

När projektet står färdigt har cirka 190 nya träd planterats och i samband med detta görs även större trafikåtgärder och omfattande ledningsomläggningar. Detta ska resultera i en levande promenad där människor vill vistas.
Det är ett mycket komplext projekt då promenaden är ett byggnadsminne, det är ett enormt arbetsområde som påverkar många Norrköpingsbor i vardagen och det finns många intressen att ta hänsyn till.

Partneringledare Mattias Johansson från URKRAFT berättar:
– Detta är verkligen ett häftigt projekt och den samlade organisationen gör verkligen ett kanonarbete. Nu har projektet kommit en bit in i Fas 2 – produktionsfasen och jag är övertygad om att vi inte befunnit oss där vi gör om det inte var för den enorma samarbetsviljan som visades under våren i projekteringsfasen. Ett av de viktigaste ledorden i partnering är att ”arbeta för projektets bästa” och det är precis vad jag ser att samtliga projektmedlemmar gör. Det har lett till att vi nu befinner oss i en välfungerande produktion med en hållbar ekonomi och bra handlingar.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS