facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

17 augusti 2021

Stor efterfrågan på utbildningar i juridik

URKRAFTs utbildning i entreprenadjuridik med fördjupning avseende partnering och samverkan kopplat till ersättningsgilla självkostnader har varit en succé. Utbildningen genomförs i samarbete med advokat John Hane från Foyen Advokatbyrå. Under maj och juni har tre endagarsutbildningar hållits och samtliga har varit fullbokade med totalt 62 deltagare.

45 av deltagarna har varit beställare men utbildningarna har hållits med deltagare från samtliga aktörer involverade i bygg- och anläggningssektorn, vilket gjort utbildningarna intressanta med olika infallsvinklar som deltagarna haft i diskussionerna.
– Vi på URKRAFT är särskilt glada över den respons och återkoppling vi har fått från deltagarna efter avslutad utbildning, säger Jonny Gustavsson på URKRAFT.

”John är en inspirerande och engagerande föreläsare”, berättade en av deltagarna i en utvärdering. En annan uttryckte att utbildningen var välbehövlig och intressant, ”ett bra koncept med kombinationen Foyen och URKRAFT där det man lärt sig på utbildningen gör stor nytta direkt i vardagen”.

”Jag tycker det var bra med de öppna frågorna och att man fick personliga råd under utbildningen över hur man kan hantera sin egen problematik i sitt eget projekt”, skrev en tredje deltagare.

En fjärde uttryckte det som att ”denna utbildning borde alla som är involverade i partneringprojekt gå för att få förståelse för juridiken och ekonomin”.

Behöver du fördjupade kunskaper inom entreprenadjuridik erbjuds nya tillfällen under hela hösten. Klicka här så kommer du direkt till de utbildningstillfällen som ges.
Utbildningen är en heldag som genomförs digitalt. Den vänder sig till alla aktörer involverade i bygg- och anläggningsprojekt.

– Vi visste att det fanns ett stort intresse för utbildningen, men intresset och trycket att få vara med har varit större än vi anade. Vi har varit överbokade, och det är förstås kul att våra kunder vill lära sig mer om entreprenadjuridik, säger Jonny Gustavsson på URKRAFT.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS