facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

1 april 2021

Partnering hjälpte Ronneby i attraktivt projekt

Området Kilen i Ronneby håller på att ställas om från industriområde till bostadskvarter, som samtidigt ska binda ihop Brunnsparken med centrum. I området bygger det kommunala bostadsbolaget Ronnebyhus 84 hyreslägenheter med hög standard. Projektet genomförs i partnering med stöd av URKRAFT.

Området invid Ronnebyån är attraktivt. Det är lägenheterna i Ronnebyhus-projektet också. De håller just nu på att färdigställas för inflyttning från 1 juli 2021.
– Vi är väldigt stolta över det här projektet. Allting har fungerat klockrent och vi har byggt det finaste huset i Kilen, säger Ronnebyhus projektledare Mats Du-Bar.

URKRAFT var först upphandlingsstöd åt Ronnebyhus och sedan också fått förtroendet som partneringledare. Mats Du-Bar tvekar inte när han lyfter URKRAFT:s betydelse för projektets framgång.
– Vi har arbetat i partnering tidigare också, och tyckt att det fungerat bra. Men det här var på en helt annan nivå. URKRAFT har kunskap och metod för att plocka fram en bra entreprenör, säger Mats Du-Bar.

Kilen 7 som är fastighetsbetäcknigen för Ronnebyhus projekt består av tre huskroppar, byggda ungefär som ett U med innergård mellan husen. Lägenheterna är i huvudsak tvåor och treor, men även enstaka ettor och fyror med yta från 32 till 119 kvadratmeter inryms i husen.
– Min erfarenhet är att det ofta snålas med ytor på lägenheter, att man bygger dem ett par kvadratmeter för små och att de då ser trånga ut. Här har vi låtit arkitekten få möjlighet att nyttja det utrymme som gör lägenheterna speciella, säger Mats Du-Bar.

Projektet har lanserats under parollen ”hyresrätter för dig som vill leva hållbart”. Fastigheten är certifierat som Miljöbyggnad Silver, och det är en rökfri miljö såväl inne i lägenheterna som utomhus. Peab är entreprenören som förverkligar projektet.
Mats Du-Bar tror att valet av partnering som arbetssätt är en av framgångsfaktorerna i Kilen.
– Det kan ofta finnas ett tryck från politiskt håll att snabbt visa resultat i projekt, men här tror jag att vi haft nytta av att låta saker få ta sin tid. Vi hade inte för bråttom med projekteringen, utan hann utreda allt som behövde utredas, säger han och fortsätter:
– Att upphandla på lägsta pris betyder inte att det är billigast eller bäst. Om vi gjort det och projektekonomin börjat lysa rött hade det kanske sökts efter genvägar i projektet, men nu har vi haft insyn och kontroll hela vägen, fått vara med i diskussionen med entreprenören. Det känns tryggt.

Mattias Johansson är utvecklingskonsulten från URKRAFT som varit upphandlingsstöd och partneringledare i Kilen. Han säger:
– Öppenhet och engagemang från alla aktörer har bidragit både till en bra arbetsmiljö och till kvalitet i projektet. I Kilen har Ronnebyhus fått ett skolboksexempel på hur partnering ska fungera.

Mats Du-Bar är övertygad om att partnering kan vara nyckeln till framgång också i framtiden:
– Vi är duktiga förvaltare och Peab är duktig entreprenör. I Kilen har vi lärt oss massor av varandra istället för att sitta och hålla kunskap för oss själva, vilket hade blivit fallet om det varit ett traditionellt upphandlat projekt, säger han.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS