facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

1 april 2021

Kravet på utbildning i partnering förväntas öka

Det är många som passar på att skaffa sig mer kompetens inom partnering just nu. Efterfrågan på URKRAFT:s utbildningar är stor.
- Vi har sett ett ökat intresse hos både beställare och entreprenörer, och det medför även att konsulter och underleverantörer hakar på för att hålla sig uppdaterade med det senaste i kunskapsväg, säger Jonny Gustavsson på URRKAFT.


– Vi har många förfrågningar från beställare även när det handlar om våra konsulttjänster, och därför är vår framtidsspaning att kraven på formell utbildning i partnering kommer öka. Det ser vi som positivt, för partnering som arbetsform gagnar både klimatet i projekten och resultatet av det vi utför i projekten, fortsätter Jonny Gustavsson.

På programmet finns digitala basutbildningar (sista torsdagen i varje månad), digitala grundutbildningar och digitala fortsättningsutbildningar.
URKRAFT genomför utvärdering efter varje genomförd utbildning, allt för att genom feedback få möjlighet att utveckla och förbättra innehållet i utbildningen.
URKRAFT får också en del beröm:
”Innehållet av utbildning var jättebra och informativ. Upplägget av grupparbeten gav möjlighet att reflektera och att bearbeta stora delar av informationen. Blandningen av många olika aktörer var riktigt bra, så kunde man ta del av många olika kunskaper och erfarenheter. Fortsätt så!”, skrev en deltagare vid senaste grundutbildingen.

En annan fyllde på med:
”Först vill jag tacka för en jättebra utbildning med ett mycket bra innehåll och bra upplägg som är lätt att ta tills sig. Det var ju också en bra digital resa som vi fick under dessa två dagar i ett forum som var helt nytt för mig. Just detta att få mötas i olika grupperingar med olika människor var ju väldigt lyckat. Partnering är ju ett bra framtida arbetssätt där det lämpar sig, då krävs det ju att vi entreprenörer och beställare tillsammans tränar på detta så vi kan möta framtidens utmaningar på ett bra sätt. Vi har ju varit med på en del anbud och på vissa har det gått bra andra lite sämre detta tar vi med oss som en nyttig lärdom in i framtida projekt. Tillsammans med er som utbildare i partnering så ser vi stora möjligheter i att bli bra på detta ihop med våra beställare.”

Inom URKRAFT har vi alltid utbildare med både teoretisk och praktisk erfarenhet av partnering. Vår uppfattning är att alla utbildningsarrangörer inte har lika väl förspänt på den fronten.
– Skulle man skicka med ett råd till en arbetsgivare som funderar på att utbilda sina medarbetare, så är det just att ta reda på vad man får för kursavgiften. Vet kursledaren vad hon eller han pratar om? Vilken bakgrund har kursorganisatören? säger Jonny Gustavsson.

Nyfiken på att läsa mer om URKRAFT:s utbildningar i partnering? Klicka här.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS