facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

3 februari 2021

Strategisk partnering i Falköping – nu är första skolan färdigställd

I Falköpings kommun pågår en översyn och uppdatering av skolbyggnader. Arbetsformen som valts för det ändamålet är strategisk partnering, Skanska är upphandlad entreprenör och URKRAFT har uppdraget som partneringledare.
Det första projektet är precis avslutat och invigt – på Vindängens skola har eleverna sedan terminsstart flyttat in.

Vindängen är F-6-skola där även grundsärskolan inryms efter den tillbyggnad om 3 250 kvadratmeter som precis invigts.  Cirka 400 elever finns på skolan, som också fått ny slöjdsal, musiksal och idrottshall.
Första spadtaget togs i maj 2019. Tidplanen hölls och skolan när elever kom till skolstart efter jullov var det till nya lokaler. Projektet hade en budget på 100 miljoner kronor, vilken underskreds med cirka 1,5 miljoner.

Nu har projektet hållit en digital slutworkshop, ett möte för summering och erfarenhetsåterföring av projektet. För inblandade aktörer var det ett viktigt möte eftersom Falköpings kommun valt strategisk partnering som arbetsform och organisationen därmed är upphandlad för ytterligare projekt.
– Vi har lyft fram milstolpar under projektet, punktat upp lärdomar som känns angelägna att behålla i framtiden och lärdomar som vi kan utveckla, berättar Kim Berghäll från URKRAFT som är partneringledare.

Arbetet med Vindängens skola har präglats av partneringens värdegrund med öppenhet och inkluderande synsätt. Under slutworkshopen lyftes fram en nöjd beställare och brukare, där dialog och kommunikation mellan produktion och pågående verksamhet fungerat väl och bra stämning i projektet.
– Som överallt i samhället har även projektet påverkats av situationen med Covid-19. Här schemalades arbetet så att antalet människor som arbetade samtidigt begränsades när så behövdes. Jag tycker att Vindängen är ett fint exempel på hur vi arbetat tillsammans för att nå resultatet, säger Kim Berghäll.

Nyfiken att veta mer om Vindängens skola? Klicka HÄR och titta på en kort film om projektet.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS