facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

25 januari 2021

Karlskrona tar hjälp av marknaden inför stort projekt

I Karlskrona har en marknadsdialog nyligen avslutats med entreprenörer inför förberedelserna för att bygga om infarten till centrum. Det är ett omfattande projekt som påverkar hela kommunen och de 30 000 fordon som dagligen använder infarten.
I det förberedande arbetet för att välja lämplig upphandlingsform och genomförande är URKRAFT upphandlad som partneringcoach och upphandlingsstöd till Karlskrona kommun.

Anledningen till att Österleden, som är benämningen på infarten, behöver byggas om är behov som identifierats efter en trafikutredning. Leden färdigställdes 1972 och går delvis på ett påldäck i vattnet (se bild ovan), och detta riskerar om ett par år att inte hålla längre.
– Vi genomförde ett arbete med Karlskrona kommun om projektets förutsättningar under hösten och där blev det tydligt hur omfattande projektets komplexitet och utmaningar var. Utifrån det var vi överens om behovet att genomföra en marknadsanalys med påföljande -dialog, berättar URKRAFT:s utvecklingskonsult Håkan Sundell.

Under senhösten och fram till jul genomfördes en marknadsanalys och marknadsdialog för att få bästa förutsättningar att kunna skapa tydliga och attraktiva upphandlingsdokument.
En marknadsanalys är en skriftlig dokumentation av hur potentiella entreprenörer ser på strategiska frågeställningar som rör projektet, och i dialogen fördjupas frågeställningar som dykt upp i analysen.

– En marknadsanalys och -dialog är bra sätt att få konkret input för en beställare som står inför ett komplext projekt, och dit räknas utan tvekan Österleden i Karlskrona, berättar utvecklingskonsulten Mikael Hjerpe varit engagerad i arbetet för URKRAFT:s räkning.
Att som beställare ha kontakt med och få respons från entreprenörer är ett kreativt arbetssätt som uppmuntras av Upphandlingsmyndigheten. Kravet för att agera enligt LOU är att arbetet med upphandlingsdokument inte får vara påbörjat under den tid som beställaren har kontakt med entreprenörer.

– För oss har det varit en värdefull input att genomföra analysen och dialogen. Vi har fått ut mycket mer än vad vi visste var möjligt, och det känns bra när vi nu sätter igång med att lägga upp vår upphandlingsstrategi, säger Ewa Eklind Blomkvist som är projektledare hos Karlskrona kommun.
Eftersom Österleden är ett komplext projekt har Karlskrona kommun bestämt sig att genomföra det med arbetssättet partnering. Det ger Karlskrona som beställare bland annat möjlighet att vara delaktiga i projektet under hela resans gång och öka flexibiliteten vilket kan gynna resultatet då det finns flera osäkerhetsfaktorer som kan påverka nödvändiga vägval under processen.

Författare

Jonny Gustavsson

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS