facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

12 oktober 2020

URKRAFT partneringledare i skolprojekt i Göteborg

Vid Kortedala Torg i Göteborg pågår ett stort byggprojekt, där Gärdsåsskolan ska anpassas för att passa dagens läroplan. Delar av skolan ska rivas, andra delar ska byggas om och till och dessutom kommer en helt ny byggnad att uppföras.
Gärdsåsskolan är en totalentreprenad i partnering med Tuve Bygg som entreprenör och där URKRAFT har rollen som partneringledare.

Gärdsåsskolan är ett komplext projekt med pågående verksamhet under byggprocessen. I dag går omkring 400 elever vid skolan, som efter entreprenaden kan ta emot cirka 700 elever i 24 klasser i årskurs 4-9 (fyra paralleller).
Projektet är uppdelat i tre huvuddelar och beräknas stå klart under 2024.

– Det är ett kul och stimulerande projekt för oss på URKRAFT. Vi har genom åren varit engagerade i många skolprojekt, flera av dem med pågående verksamhet, och känner att projektorganisationen vid Gärdsåsskolan har rätt fokus vad gäller säkerhet mot tredje man, personal och elever vid skolan, säger Mikael Hjerpe, utvecklingskonsult inom partnering och kommunikationsansvarig på URKRAFT.

Gärdsåsskolan uppfördes ursprungligen i slutet på 1950-talet och är utpekad i Göteborg kommuns bevarandeprogram som kulturhistoriskt värdefull, både interiört och exteriört. Det betyder att anpassningen till moderna skollokaler måste göras med varsamhet. Materialval och detaljlösningar kommer därför väljas med stor omsorg och anpassas efter de krav och möjligheter som står till buds.
– Det vi håller på med är i högsta grad samhällsbyggande. Skolans färger, form och inredning är presenterade för personalen och de gillar det, säger Susanne Rasmusson, huvudprojektledare för Göteborgs Stad.

– Från vår sida tycker vi att Göteborgs Stad tar ett bra och stort grepp när de väljer att genomföra projektet med arbetsformen partnering. Projekt som är komplexa, och det är alltid projekt av den här omfattningen och där det behöver visas stor hänsyn till bland annat pågående verksamhet, är lämpliga att genomföra i partnering. Dessutom är vår känsla att Göteborgs Stad känner trygghet i den här arbetsformen, för nu använder de sig av partnering i mer än 30 skolprojekt, säger Mikael Hjerpe på URKRAFT.

Tuve Bygg AB, som sedan tidigare har erfarenhet av skolrenoveringar med särskilda krav på bevarande, är upphandlad som totalentreprenör.
För att få en bild av entreprenörens tankar om ett långt projekt bad vi Danijela Ilic, entreprenadingenjör hos Tuve Bygg, berätta om upplevelsen att vara med från början i Gärdsåsskolan. Här är hennes tankegångar om den period som varit:

”Att vara med ifrån start av projekteringen hela vägen till produktion är mycket lärorikt. I de första faserna så läggs många grunder och tas stora beslut, vilket ger en förståelse för varför det byggs på det sättet som det görs.
Jag tycker att partnering kräver stort engagemang ifrån alla parter där förtroende för varandra ska vara centralt. I projektet Gärdsåsskolan har Tuve Bygg gemensamt med Lokalförvaltningen satt ihop en grupp med drivna och duktiga medarbetare i alla led.
I den fasen av projektet som vi befinner oss i just nu har vi landat i ett gemensamt arbetssätt som strävar efter trygghet och en kostnadseffektiv byggprocess med hög kvalitet.
Hitintills i projektet har den största utmaning varit att förmedla målbilden för projektet till alla nya medarbetare, samt hur ekonomin och organisationen fungerar i detta projekt. Det tar ett tag för detta att landa hos alla då organisationen i parteringprojekt blir uppbyggd på ett unikt sätt.
Jag ser fram emot slutresultatet och överlämning av en fin skola till Göteborgs Stad Lokalförvaltningen. Min förhoppning är att elever och lärare kommer att trivas och ha stor nytta av skolan.”

Danijela Ilic. Entreprenadingenjör, Tuve Bygg

Författare

Jonny Gustavsson

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS