facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

11 september 2020

Omfattande projekt ska minska risk för översvämningar i Göteborgsområdet

Mölndals stad har upphandlat och tecknat kontrakt med Veidekke för en utförandeentreprenad av åtgärder kring Rådasjön och Stensjön för att minska översvämningsrisken längs med Mölndalsån.
Projektet genomförs med arbetsformen partnering och URKRAFT:s Marianne Lilja Wittbom, som varit beställarstöd under upphandlingsprocessen, har utsetts till projektets partneringledare.

Mölndalsån är ett över 40 kilometer långt vattensystem som sträcker sig från Nedsjöarna i Hindås via Landvettersjön till Rådasjön och Stensjön och vidare genom kanalerna i centrala Göteborg för att mynna ut i Göta Älv. Åtgärderna beskrivs därför minska risken för kraftigt samhällsstörande översvämningar i Mölndal, Göteborg och Mölnlycke.

– Det är ett utmanande projekt på grund av sin belägenhet i ett kulturområde med närhet till bebyggelse, järnväg och känslig natur, säger CG Göransson på Sweco som arbetat med projektet sedan start.
Tidigare översvämningar har påverkat både Mölndal centrum, E20 och järnvägen, och planeringen för att komma tillrätta med problemet har pågått under mer än tio års tid.
Projektet är uppdelat i tre etapper, där första etappen startade tidigare i september och där tredje etappen beräknas färdigställas hösten 2023.

I etapp 1 byggs en stor ledning mellan Stensjö dämme och Grevedämmet för att öka möjligheterna att tappa vatten från Stensjön och Rådasjön när nederbördsprognoser varnar för mycket regn och höga vattenflöden. För att öka vattenframkomligheten görs även vissa arbeten med muddring och rensning av åfårorna nedströms Stensjön.

– Det här är ett viktigt projekt. För att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner vid framtida höga vattenflöden måste sjöarnas vattenstånd regleras, säger Per Sundström, ombud för Mölndals stad och projektledare samhällsbyggnad.

Från Veidekkes sida ser man fram emot projektet som ska förebygga översvämningar i Göteborgsområdet. Hampus Jakobson, ombud, säger:
– Åtgärderna inkluderar breddning av Grevedämmets södra utlopp men projektet omfattar också ombyggnation av det norra Grevedämmet, inklusive ny fiskväg och urgrävning av dammagasin. 

Projektet startade i början av september. Första etappen planeras vara färdig i november 2022.
– Det är ett mycket spännande projekt och utmanande i sin komplexitet, men det har startat bra och alla är djupt engagerade, säger partneringledaren Marianne Lilja Wittbom.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS