facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

31 augusti 2020

Branäs kan bli dubbelt så stort med nytt VA-nät

Torsby kommun valde partnering som arbetsform när man rustar turistorten Branäs och dess VA-nät för framtiden.
URKRAFT ansvarade för marknadsdialog inför upphandlingen, har förtroendet att processleda Torsby kommun vid framtagandet av upphandlingsdokument och kontrakt, och har nu också uppdraget som partneringledare för projektet.

Branäs fritidsanläggning med fokus på alpin skidåkning växer varje år. I dag finns drygt 9 000 bäddar i området, och nu satsar Branäs och Torsby kommun för att kunna ta emot dubbla antalet gäster.
I en sådan satsning blir kommunens VA-försörjning den första flaskhalsen. Därför behöver kapaciteten i Ransby avloppsreningsverk och för vattenförsörjning fördubblas. Det ökade behovet av vattenförsörjning innebär också att ett nytt vattenverk behöver byggas samt att nya grundvattenbrunnar utförs för ökat vattenuttag.

Utbyggnaden av VA-nätet beräknas kosta omkring 300 miljoner kronor. Allt behöver stå klart inför skidsäsongen 2022/2023.
För att klara den tuffa tidsgränsen valde Torsby kommun att upphandla projektet med arbetsformen partnering.
Det krävs att samtliga aktörer som behövs för genomförandet av projektet samlas tidigt och gemensamt planerar och projekterar utbyggnaden av Ransby avloppsreningsverk och nybyggnationen av ett vattenverk.

För att klara upphandlingen tog Torsby kommun hjälp av Wevaco AB, konsultföretag i VA-branschen, som samarbetar med URKRAFT Partnering & Ledarskap.
I ett nära samarbete med Torsby kommun, Wevaco och URKRAFT genomfördes en marknadsdialog för att få en djupare och bredare bild för att förstå hur marknaden ser på projektets komplexitet och tidsmässiga utmaning.
Med marknadsdialogen som underlag arbetades upphandlingsdokumenten fram med partnering som arbetsform och med totalentreprenad som entreprenadform. Upphandlingen genomfördes mellan december 2019 och april 2020. Nu i augusti 2020 startade projektet på allvar.
Generalentreprenören Byggdialog AB tillsammans med Torsby kommun har under sommaren skrivit kontrakt och efter det upphandlat övriga underentreprenörer och konsuler som krävs för projektets genomförande i ett nära samarbete. Fokus i projektet är som sagt tiden.
Byggdialog AB har kommit till projektet väl förberett med planerade, strukturerade och genomarbetade metoder och processer.

Per Kullgren från URKRAFT har varit upphandlingsstöd och kommer att fortsätta i projektet som partneringledare:
– Hela processen hittills, från tidig marknadsdialog till kontraktstecknandet med Byggdialog AB, har präglats av driv och engagemang från Torsby kommun och att nu tillsammans med Byggdialog få chansen att vara med och förverkliga detta för Torsby jättestora och viktiga projekt känns spännande, utmanande och inte minst hedrande, säger Per Kullgren.  

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS