facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

26 augusti 2020

Självförsörjande hyreshus planeras i Jönköping

I Jönköping är första steget mot ett självförsörjande hyreshus taget. Det är ett samspel mellan kommunala bostadsbolaget Vätterhem, Jönköping Energi, Skanska och arkitektfirman Yellon som ligger bakom projektet.
URKRAFT:s Kim Berghäll är partneringledare i projektet.

Enligt planen kommer det byggas fyra hus i området Öxnehaga, som ser likadana ut. De blir alla lågenergihus, men två av dem blir dessutom plusenergihus. Dessa off grid-hus omfattar 44 lägenheter och blir självförsörjande när det gäller energi, vatten, avlopp och ventilation. Aldrig tidigare har det byggts något liknande i flerbostadshus i världen.
Eftersom husen blir liknande och byggs i samma område kommer det gå att få fram jämförbara effekter mellan hustyperna.

Vätterhem är byggherre och kommer äga och förvalta husen, Jönköping Energi ansvarar för drift av energisystem och lagring av energi i husen. Skanska kommer att bygga, och Yellon är arkitektfirman bakom ritningarna.
Merkostnaden för de två off-grid-husen förväntas bli omkring 50 miljoner kronor. Det har sökts bidrag på 25 miljoner från Energimyndigheten, och övrig merkostnad fördelas lika mellan Vätterhem och Jönköpings Energi.
Den totala produktionskostnaden för de 44 lägenheterna i de självförsörjande husen beräknas bli 160 miljoner kronor. Med lägre driftskostnader räknar Vätterhem att den extra investeringskostnaden hämtas in på tio år.
Beslut från Energimyndigheten och Jönköpings kommun väntas i oktober.

– Genom detta forskningsprojekt vill vi minska vårt klimatavtryck och dra lärdom av ny teknik och innovativa lösningar som appliceras i off-grid husen, för att sedan kunna använda delar av detta även i vårt befintliga bostadsbestånd, säger Thorbjörn Hammerth, vd Vätterhem.

Energin till de självförsörjande husen hämtas från solen och lagras med hjälp av batterier och en bränslecell som omvandlar el till vätgas som lagras under mark och sedan omvandlas till el igen för att driva värmepumpar och elförsörjning när solen inte skiner.
Vattenförsörjningen kommer från regnvatten som fångas upp i dammar och renas.
Avloppet renas och återcirkuleras, och ventilation bygger på teknik som använder markens kyla respektive värme beroende på säsong.

– Som organisation känner vi på URKRAFT oss hedrade över möjligheten att få vara med och stolta över förtroendet att få ett uppdrag som är så här pass utmanande, säger Kim Berghäll och lägger till att det också betyder en del på det personliga planet:
– Det känns riktigt spännande att få vara en del av ett framtidsprojekt som kommer sätta ett antal frågor tydligt på agenda kring vad som är möjligt. Samtidigt som jag har stor ödmjukhet inför Vätterhems ambitioner och är imponerad över deras mod, hoppas jag få lära mig massor av nya saker kring tekniklösningar och hållbarhet genom projektet.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS