facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

24 augusti 2020

I Uddevalla byggs modern brandstation med partnering

Uddevalla kommun har i samarbete med URKRAFT Partnering & Ledarskap som beställarstöd upphandlat och tecknat kontrakt med Serneke som totalentreprenör för utformning, projektering och byggnation av en ny brandstation åt Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Projektet genomförs med arbetsformen partnering och Per Kullgren från URKRAFT har utsetts till partneringledare.

Uddevallas nya brandstation ska byggas på fastigheten Halla-Stenbacken, som ligger intill Västgötavägen och Excercisvägen i nära anslutning till riksväg 44.
Exakt utformning av brandstationen kommer att tas fram under projekteringen i ett tätt samarbete mellan Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Uddevalla kommun och Serneke. Brandstationen har en beräknad yta på cirka 3 600 kvadratmeter inklusive infrastruktur.
Som en första del i arbetet med brandstationen ska en ny rondell byggas på Västgötavägen i höjd med Fossumsbergsvägen, samt en ny tillfartsväg från rondellen in mot fastigheten där brandstationen ska byggas.

Målsättningen är att de allra första markarbetena som inkluderar bland annat vatten och avlopp samt energiförsörjning ska starta i november 2020, då skog ska röjas och en del berg ska sprängas bort. Rondellen och tillfartsvägen beräknas vara färdigbyggda till sommaren 2021.
– Det är så roligt och spännande att vi äntligen kan påbörja projektering och byggnation av brandstationen med tillhörande infrastruktur. Detta har Uddevallaborna väntat på länge. Min förhoppning är att vi ska få till en modern och komplett brandstation som ska stå i många år framöver, säger Birgitta Andersson, projektledare samhällsbyggnad på Uddevalla kommun. 

Att brandstationen är efterlängtad bekräftades inte minst av det stora intresset från entreprenörer. Tolv anbudsgivare lämnade offert på detta uppdrag och efter ett noggrant genomfört arbete av Uddevalla kommuns utvärderingsgrupp tilldelades Serneke uppdraget i den hårda konkurrensen.
– Med den nya brandstationen säkerställs en viktig samhällsfunktion för många år framöver samtidigt som vi i projektet också förbättrar trafiksituationen i området. Vi ser mycket fram emot att i detta partneringsamarbete med Uddevalla kommun och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän utforma och uppföra en räddningsanläggning i absolut toppklass, berättar Christoffer Sundin, arbetschef hos Serneke.

Uddevallas nya brandstation beräknas stå klar till sommaren 2023. Beräknad projektkostnad uppgår till cirka 170 miljoner kronor. Partneringkontraktet mellan Uddevalla kommun och Serneke undertecknades under förra veckan.
– Det har varit ett omfattande arbete med upphandling och utvärdering som pågått under flera månader. Nu känns det väldigt inspirerande att fortsätta arbetet som partneringledare när entreprenören är på plats, säger Per Kullgren från URKRAFT.
– Uddevallas organisation har hela tiden känts proffsig och utvecklingsintresserad och efter våra inledande möten med Serneke upplever jag en likadan inställning hos dem.  Det bådar gott för fortsättningen, menar Per Kullgren.

På beställarens hemsida kan du läsa mer om projektet – klicka här.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS