facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

6 juli 2020

I Enköping renoveras med hyresgästen i fokus

Sverige står inför en stor utmaning med att utveckla våra miljon-programsområden. Romberga i Enköping är ett exempel på dessa områden och här väljer beställaren Enköpings Hyresbostäder att genomföra renoveringen med ett strategiskt partneringupplägg. Entreprenör är Byggconstruct, och URKRAFT har uppdraget som partneringledare.

Mattias Johansson på URKRAFT har verkat som partneringledare i projektet sedan hösten 2017 och projektet beräknas vara klart i sin helhet under hösten 2026. Projektet är uppdelat på tio etapper, där man just nu är framme i etapp 3 och dessutom påbörjat projekteringen för etapp 4 och 5.
Förutom nya ytskikt och utbyte av uttjänta installationerna är det ett stort fokus på energiförbättring i projektet. Projektets mantra är att hyresgästen hela tiden ska vara i fokus för allt vi gör.
– Romberga är ett spännande projekt som det är riktigt kul att vara en del av, säger Mattias Johansson, URKRAFT.
– Projektet tar verkligen partneringarbetet på allvar, med en väl fungerande mötesstruktur anpassad till arbetssättet, återkommande worskshops med olika teman för ständig förbättring och eventuella problem som uppkommer hanterar man på ett bra sätt. Vi har precis sammanställt och diskuterat igenom projektets fjärde enkät, där vi mäter hur projektet och samarbetet mår, och det är väldigt tydligt vilken effekt vi får av arbetet vi lägger ner, avslutar Mattias.

Romberga-projektet håller tidplanen. Det tar 7-11 veckor att renovera varje lägenhet, och hyresgästerna bor under den tiden i evakueringslägenheter i området. Som mest renoveras 18 lägenheter samtidigt.
Pär Karlsson, VD för entreprenören Byggconstruct och ombud för projektet, beskriver den medvind som finns i projektet:
– Romberga är ett partneringprojekt där vi fick komma in i ett extremt tidigt skede. Det var en utmaning och vi hade initialt svårt att hitta våra roller. Men detta har vi vänt och genom hårt arbete är Romberga nu ett av de absolut bästa partneringprojekt som vi varit med i, och då har vi ändå varit med i många partneringprojekt. En nyckel i projektet är att vår platsledning har ett väldigt bra samarbete med EHB:s projektledningsorganisation, säger han och berättar att det därför är en enkel uppgift att vara ombud i projektet.

Johan Jansson, fastighetsutvecklingschef på Enköpings Hyresbostäder beskriver samarbetet så här:
– Vi har nu fått till ett samarbetsklimat där vi är lyhörda för varandras behov och vad som är viktigt för våra respektive organisationer vilket gör att vi fokuserar fullt ut på projektets bästa.

Vill du läsa mer om Romberga-projektet – klicka här.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS