facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

12 juni 2020

Förlängning av strategisk partnering i Nacka – URKRAFT var med och formade upplägget

Ett av de större avtal med strategisk partnering där URKRAFT ansvarat för partneringledningen är Nacka Strategisk Partnering med en projektportfölj innehållande 14 olika skolprojekt och flera bostadsprojekt. I ett nära samarbete med Nacka kommun formades först beställarens organisationen, och URKRAFT:s uppdrag fortsatte sedan som upphandlingsstöd och med formulering av avtal innan det övergick till förtroendet som partneringledare under åren 2013-2017.
Nu i sommar förlänger Nacka kommun avtalet med NCC som entreprenör i ytterligare tre år.

Det ursprungliga avtalet löper över sex år fram till nästa sommar, men för att säkerställa en fungerande organisation utnyttjar man i Nacka Strategisk Partnering optionen om förlängning av avtalsperioden redan nu.
PO Andersson, som är upphandlingsexpert och representant i det strategiska partneringuppläggets styrgrupp, har bara positiva erfarenheter av arbetet:
– Både upphandlingen och avtalet som sådant har varit exemplariskt för hur det ska fungera i en partnering. Uppdragen har oftast lösts på kortare tid än vad som planerats från början och hela tiden till önskad kvalitet. Det finns några återstående projekt kvar i projektportföljen, och nu väljer vi att förlänga avtalet med NCC, säger han.

URKRAFT:s utvecklingskonsult Jonny Gustavsson påbörjade redan under sommaren 2013 arbetet som upphandlingsstöd åt Nacka kommun. Efter att ha varit med i egenskap som partneringledare under flera av de först genomförda delprojekten sammanfattade han URKRAFT:s engagemang under 2017.
– Det har varit en lärorik period för alla inblandade parter, och framför allt slås man av hur stor samhällsnytta det blir genom att arbeta tillsammans med långsiktiga mål på detta sätt, säger Jonny.

PO Andersson delar den uppfattningen:
– Utan det förberedande arbete med upphandlingen och avtal som URKRAFT var med och arbetade fram hade det aldrig gått så här bra. Med det som grund har vi i Nacka Strategisk Partnering kunnat lägga kraft på enskilda projekt istället för att diskutera formaliteter i avtal. Därför har vi varit lyckosamma, säger han.

Efter första året av arbetet i NSP togs det fram en Delredovisning som beskrev den strategiska partneringen – läs den här.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS