facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

20 december 2019

Arbetet i byggprojekt effektivare för varje år

Produktiviteten i svenska byggprojekt har ökat med 3,9 procent på fyra år. Det framgår av en studie som gjorts vid Chalmers tekniska högskola och som publiceras inom kort.

Studien presenterades vid CMB:s frukostseminarium i början av december, där URKRFAFT deltog. Christian Koch, professor i byggproduktionsledning vid Chalmers, och Tobias Nordlund, projektcoach vid Rotpartner som också deltagit i arbetet, höll i presentationen. Studien bygger på underlag från de 500 största byggprojekten i Sverige 2018.

De inledde med att konstatera fyra positiva slutsatser:

  • Projektproduktiviteten har stigit med 1 % per år/kvm 2014-2018
  • Ledtid per kvm har sjunkit, det byggs snabbare
  • Det är lönsamt med partnering och det leder till mer nöjda aktörer
  • Det är lönsamt att använda BIM

Det är enkätsvar från både entreprenörer och beställare som ligger till grund för studien.
Förutom resultatet kring ökad produktivitet visar studien också att uppfattningen kring byggprojekten skiljer sig väsentligt åt mellan entreprenörens platschef och beställarorganisationen, där man fick svara på frågor kring störningsmoment med vitt skilda svar.
URKRAFT:s första analys av den uppgiften är att det krävs ännu större engagemang i projektorganisationerna för att skapa förståelse och samsyn kring arbetet, men att det i projekt som genomförs med arbetssättet partnering i större utsträckning än i traditionella projekt finns en spelplan för att utveckla detta.

Se även CMB:s hemsida – klicka här.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS