facebook linkedin envelope instagram arrow-right2 arrow-left2 phone map-marker calendar user group file download play3 quotes-right download3

27 november 2019

URKRAFT upphandlingsstöd och partneringledare när Varberg bygger nya vattentornet VÅGA

I Varberg projekteras ett nytt vattentorn med arbetsformen partnering, med det passande namnet VÅGA. Det nya tornets reservoar kommer rymma 10 000 kubikmeter vatten och blir fem gånger större än den befintliga reservoaren för att tillgodose behoven när staden växer.
URKRAFT har haft rollen som upphandlingsstöd åt beställaren VIVAB och är även oberoende partneringledare nu när projektet är igång med sin första fas.

Tanken om ett nytt vattentorn väcktes redan 2012 och i början av 2018 fick URKRAFT uppdraget att vara upphandlingsstöd för vattentornet VÅGA i Träslov strax utanför Varbergs stadskärna. Vattentornet kommer att synas från motorvägen och bli ett nytt landmärke för Varberg som ort.
– Man blir stolt och engagerad över de kreativa och kunniga deltagarna från VIVAB i projektet VÅGA som valt arbetsformen partnering. URKRAFT var redan 2012 involverade i Varbergs Fastigheters utvecklingsresa med VD Martin Rylander som drivande kraft. VFAB stod inför stora härliga utmaningar inför behovet av att bygga flera välfärdsfastigheter på orten, säger URKRAFT:s Jonny Gustavsson.
– URKRAFT:s utbildningar och arbetet med affärsplaner ledde fram till att VFAB tog steget fullt ut i början av 2013 genom att handla upp och genomföra Hallands första partneringprojekt på riktigt, Ankarskolan med oss som upphandlingsstöd och sedermera partneringledare i projektet. Efter det följde upphandling av en strategisk partnering av förskolor och därefter Trönninge skola och Idrottscentrum Tresteget och på den vägen är det med fler fantastiska partneringprojekt i Varberg, fortsätter Jonny.

När upphandlingen av projekt VÅGA var avslutad och entreprenören på plats upphandlade man i samråd mellan Beställare och Entreprenör URKRAFT att leda processerna för partneringledning i rollen som partneringledare även här.
– Det är ett stort och spännande projekt, men framför allt är det ett viktigt projekt för Varbergs invånare både nu och i framtiden, säger URKRAFT:s Per Kullgren som är partneringledare.
Veidekke är upphandlad som entreprenör med arbetssättet partnering. White arkitekter har ritat det nya vattentornet, vars gestaltning ska symbolisera trygghet, kraft och kreativitet.
Under hösten har VIVAB, Vatten & Miljö i Väst AB, fått tillgång till marken på Bastekullen i Träslöv och kan förbereda för byggstart som är planerad under andra halvåret 2020.
– Att bygga ett vattentorn är speciellt, och VÅGA-projektet är både stort och komplicerat. Därför är det passande att genomföra projektet i partnering, säger Per Kullgren.

Du kan läsa mer om projektet på VIVAB:s hemsida – vattentornet VÅGA.

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn, fördelat enligt nedan:

  • 60 liter för personlig hygien.
  • 30 liter för toalettspolning.
  • 15 liter för disk.
  • 15 liter för tvätt.
  • 10 liter för mat och dryck. 
  • 10 liter övrigt. 

Den 30 september 2019 bodde 64 446 personer i Varbergs kommun, vilket innebär att vattenåtgången i Varberg är 9 022 kubikmeter/dygn.

Författare

Mikael Hjerpe

Dela

En trygg samarbetspartner

Vi utvecklar människor och organisationer över hela Sverige.
KONTAKTA OSS